ابلاغ دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت‌علمی علوم پزشکی
ابلاغ دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت‌علمی علوم پزشکی

دانانیوز: معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت‌علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی را اعلام کرد.

به گزارش دانانیوز به نقل از ایسنا، دستورالعمل دکتر ابوالفضل باقری‌فرد با توجه به مصوبه دویست و دومین جلسه هیات ممیزه مرکزی مورخ ۲۹ دی ماه سال گذشته و به استناد ماده ۱۱ و تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه اداری ، استخدامی اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و مؤسسات وابسته و مصوبه جلسه ۲۶۷ مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ و مصوبه جلسه ۳۰۰ مورخ ۲۵ مهر ماه است.

بنابر اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی هیئت‌علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، برگرفته از مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

دستورالعمل در دو بخش برای «تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی» و « تبدیل وضعیت استادیاران از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی» ارائه شده است. مفاد این دستورالعمل از تاریخ ۲۷ اسفندماه سال گذشته،قابلیت اجرایی یافته، به شرح زیر است:

الف)‌ تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی:

۱- جهت تبدیل وضعیت استخدامی هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی اخذ یکی از شروط زیر الزامی است:

  • اخذ مدرک دکتری تخصصی (ارتقای مرتبه به استادیاری) یا دانشنامه تخصصی.
  • کسب حداقل ۷۰ درصد امتیازات ارتقاء به مرتبه دانشیاری (بدون رعایت شروط مبنایی)

۲- جهت تبدیل وضعیت استخدامی مربیان از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

  • ارتقاء به مرتبه دانشیاری (چنانچه موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی و مرتبه به استادیاری شده باشند) و همچنین گذشت سه سال و سه پایه از زمان صدور حکم آزمایشی
  • گذشت سه سال و اخذ سه پایه از تاریخ صدور حکم آزمایشی و کسب حداقل ۵۰ درصد امتیازات ارتقاء به مرتبه دانشیاری (بدون رعایت شروط مبنایی)

ب) تبدیل وضعیت استادیاران از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی:

ب) تبدیل وضعیت استادیاران از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی

۱- جهت تبدیل وضعیت استادیاران به رسمی آزمایشی:

  • ارتقاء به مرتبه دانشیاری

۲- جهت تبدیل وضعیت استادیاران به رسمی قطعی شروط زیر الزامی است:

  • گذشت حداقل سه سال از صدور حکم رسمی آزمایشی (با مرتبه دانشیاری) و نیز اخذ سه پایه ترفیع سالیانه

بنابر اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، تبدیل وضعیت استادیاران به رسمی آزمایشی، ارتقاء به مرتبه دانشیاری درهر حال الزامی است. همچنین تبدیل وضعیت دانشیاران از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، مستلزم گذشت حداقل سه سال و اخذ سه پایه از صدور حکم رسمی آزمایشی.

تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان خدمات کشوری که به کسوت هیئت‌علمی پیمانی در خواهند آمد، نیز دقیقا بر مبنای آیین‌نامه اداری استخدامی و مشابه سایر اعضای هیئت‌علمی استخدامی از طریق فراخوان است. تبدیل وضعیت استخدامی جامعه ایثارگران مطابق بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه خواهد بود.

اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی علاوه بر ملزومات تعیین شده توسط نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تابع این دستورالعمل هستند.در تمامی مراحل تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی اخذ مجدد استعلامات لازم جهت تایید صلاحیت عمومی از مراجع ذیصلاح و هیات اجرایی جذب ضروری است.