برگزاری نشست‌های هفتگی فصل بهار در مرکز آموزش عالی دارالحکمه
برگزاری نشست‌های هفتگی فصل بهار در مرکز آموزش عالی دارالحکمه

دانانیوز: این نشست‌ها و متعاقبا همایش بین‌المللی «اسلام و عدالت اجتماعی» با همکاری مرکز آموزش عالی دارالحکمه و مؤسسه آموزشی حوزه-آنلاین، و مرکز تخصصی بین‌المللی فجرُنا برگزار می‌گردد.

به گزارش دانانیوز(سرویس آموزش و مهارت) نشست‌های هفتگی فصل بهار هر چهارشنبه ساعت ۲۰ با موضوع کلی «*اسلام و عدالت اجتماعی» بصورت آنلاین و از بستر اسکای روم برگزار می‌گردد.

هر نشست با سخنرانی یک سخنران برگزار می‌گردد.

*نشست سوم: اسلام و دولت ملی (Nation State)

چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ ساعت ۲۰ (به وقت ایران)

و با سخنرانی دکتر سیدمحمدصادق حقیقت با موضوع «*اسلام و دولت ملی» برگزار می‌گردد.


مجازی و از بستر:

https://www.skyroom.online/ch/fajrona/conference


گزینه‌ی «مهمان» را انتخاب بفرمایید.عناوین سخنرانی‌های بعدی از این قرار است:۱- عدالت اجتماعی از نگاه شهید مطهری


۲- نظریه «عدالت بمثابه انصاف» جان رالز


۳- اسلام و عدالت دموکراتیک: تعارض یا سازگاری؟


۴- اسلام و ایده برابری


۵- اسلام و نافرمانی مدنی


۶- اسلام وعدالت جنسیتی


۷- قرآن و جامعه عادلانه (اولویت عدالت در قرآن)


۸- اسلام و شهروندی دموکراتیک


۹- اسلام و حقوق اقلیتها (پلورالیسم دینی)


۱۰- عدالت ناظر بر رفاه (مصالح/منافع) عمومی common good idea of justice


۱۱- اسلام و جنگ بحق و نابحق just and unjust war


۱۲- عدالت جهانی global justice و حقوق بشر


۱۳- اسلام و مبانی مشروعیت سیاسی


۱۴- اسلام و دولت ملی (nation state)سخنران‌های هر جلسه چهارشنبه‌ها تنوع دارد.

این نشست‌ها و متعاقبا همایش بین‌المللی «اسلام و عدالت اجتماعی» با همکاری مرکز آموزش عالی دارالحکمه و مؤسسه آموزشی حوزه-آنلاین، و مرکز تخصصی بین‌المللی فجرُنا برگزار می‌گردد.