تغییر زمان مصاحبه دکتری ۹۶ برخی رشته‌های دانشگاه شاهرود

download (21)

چاپ

دانانیوز: اصلاحیه دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص زمان برگزاری مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۹۶ برخی رشته‌های این دانشگاه منتشر شد.

بنا بر اعلام دانشگاه صنعتی شاهرود، پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ که دارای حد نصاب سنجش سنجش علمی کد رشته محل های دانشگاه صنعتی شاهرود شده است، لازم است جهت آگاهی از زمان و نحوه مصاحبه های این دانشگاه از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

http://www.shahroodut.ac.ir/fa/news/files/albums/aks/Etelaeieh%20PhD%2096Shahrood%20UT2.pdf

۰