منو
یکشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
اخبار ویژه, اقتصاد و بازار, فرهنگی و اجتماعی, هنر و رسانه /  در پی انعکاس مثبت افکارعمومی و برخی رسانه ها نسبت به یادداشت روز سه شنبه آقای کرباسیان وزیرامور اقتصاد

دکتر حسین مهری: حمایت جدی و تکریم و تقدیر بخش خصوصی واقعی، از دغدغه های همیشگی دکتر کرباسیان است

دکتر حسین مهری: حمایت جدی و تکریم و تقدیر بخش خصوصی واقعی، از دغدغه های همیشگی دکتر کرباسیان است
این اندیشه های جناب وزیر که در این یادداشت آمده قطعا نشانه های خوب وامیدبخشی برای سرمایه گذاران وکارآفرینان بخش خصوصی واقعی و فضای کسب وکار کشور ایجاد کرده و این نگرش مثبت وروشنگرانه آقای دکتر کرباسیان می تواند موجب توسعه وتعمیق نگرشهای مثبت جامعه وسطوح مدیریتی کشور نسبت به درفعالیتهای سرمایه گذاران وکارآفرینان بخش خصوصی شود، بویژه در دستگاهها وسازمانهایی که تصمیمات ویا اقدامات آنان مستقیما درفضای کسب وکار ومعیشت جامعه تاثیرگذاری سریع وگسترده دارند.
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ , ساعت ۱۸:۱۰
/
/
126 بازدید
/
/
به گزارش  دانانیوز: در پی انعکاس مثبت افکارعمومی و برخی رسانه ها نسبت به یادداشت روز سه شنبه آقای کرباسیان وزیرامور اقتصاد ودارایی دانانیوز فرصت کوتاهی یافت تا با آقای دکتر حسین مهری مشاور وزیر اقتصاد درخصوص کم وکیف این یادداشت وزیر و تاثیرات مثبت این نگرش آسیب شناسانه عالی ترین مقام اقتصادی کشور نسبت به فضای کسب وکار، تکریم وتقدیر از بخش خصوصی واقعی،الگوهای موفق وسایر موضوعاتی که دریادداشت وزیر اموراقتصادی ودارایی آمده به گفتگو بنشیند که خلاصه این گفتگو رادر ادامه می خوانیم:
دانانیوز:آقای دکتر مهری ضمن تشکر ازشما که این فرصت را به دانانیوز دادید باتوجه به اینکه خودتان از مدیران پرسابقه وخوشنام کشور باسوابق موفق درحوزه های مختلف اقتصادی،بانکی وتجارت داخلی  وخارجی وازجمله معاونت وزیر ارتباطات وریاست هیئت مدیره ومدیرعاملی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی را عهدار بوده ودر حال حاضر یکی از مشاورین امین و تاثیرگذار وزیر محترم اقتصاد هستید، برداشت تان از موضوعات مطرح شده در یادداشت روز سه شنیه آقای کرباسیان که دررسانه ها وافکارعمومی بازخورد مثبت وامیدبخشی  داشت، چیست؟
دکتر مهری: من هم از دانانیوز واین فرصت پیش آمده تشکر میکنم، دریادداشت آقای دکتر کرباسیان بعنوان مقام عالی وزارت اموراقتصاد ودارایی فرازهای بسیار مهمی آمده که هر یک نشان گویایی از تسلط وآگاهی کامل ایشان به امور محوله در وزارت متبوعه ونیز دغدغه مندی اساسی نسبت به مشکلات گسترده فضای کسب وکار کشور وگرفتاریهای بخش خصوصی درکشور است.باتوجه به سوابق موفق وخدمات ارزشمند ایشان در عرصه های مدیریت کلان اقتصادی، مالی وبازرگانی کشور، بایدبه این مهم تاکید کنم که حمایت جدی وتکریم و تقدیر از بخش خصوصی واقعی همواره از دغدغه های اساسی وهمیشگی دکتر کرباسیان بوده وهست که دراین راه معاونین ومشاورین وساختار و مجموعه همکاران وسازمانهای وابسته به وزارت اقتصاد همسو ودرکنار مقام عالی وزارت تلاشهای ارزشمند وماندگاری را به انجام رسانده ویا درحال انجام است.
دانانیوز: آقای مهری در یادداشت آقای کرباسیان به کارآفرینان و صاحبان اصیل کسب و کار اشاره شده که باید به عنوان الگوهای موفق ملی معرفی ومورد تقدیر وتکریم قرار گیرند، لطفا دراین مورد توضیحات بیشتری بفرمایید.
دکتر مهری: همانطور که می دانید وزارت امور اقتصادی ودارایی وسازمانهاتابعه هم درتصمیم سازی وهم درنظارت واجرا ازجمله دستگاههای کلیدی ومهم در فضای کسب وکارمحسوب میشوند وهرگونه نظر ویا اقدامات مثبت منتسب به این وزارتخانه فضای امیدآفرین وآرامش بخشی به آحاد جامعه داده و موجب تشویق ورونق فعالیتهای گوناگون کشور می شود، لذا آقای دکتر کرباسیان باشناخت کامل از برخی بی مهریهای غالبا ناخواسته نسبت به فعالان موفق بخش خصوصی که مانع رشدآنهاشده وآسیبهای جدی را به اعتمادعمومی ونگرش سرمایه گذاران وکارآفرینان واردکرده و فضای کسب وکار کشور را بارکود وبعضا بحران روبرو ساخته، صریح وشجاعانه اعلام می کنند که کارآفرینان موفق و صاحبان اصیل کسب و کار که زندگی و علاقه‌شان ریشه در این آب و خاک دارد و هیچگاه منابع کشور را فقط در پی سود ومنافع شخصی هدر نمی‌دهند، با افتخار به جامعه معرفی شوندوموردتکریم وتشویق  قرار گیرند.
دانانیوز: در یادداشت آقای وزیر به ادامه یافتن فرآیند خصوصی سازی البته با تاکید بر خصوصی سازی واقعی وحمایت جدی از  بخش خصوصی واقعی  اشاره شده که درجای خود اظهارات مهم وامیدبخشی از عالی ترین مقام  اقتصادی، مالی، کمرکی، بیمه ای و مالیاتی کشورست برداشت شما بعنوان یکی از مشاورین امین و تاثیرگذار وزیر محترم اقتصاد از فضای مثبت این یادداشت آقای کرباسیان چیست؟
مشاور وزیر اقتصاد : این اندیشه های جناب وزیر که در این یادداشت آمده قطعا نشانه های خوب وامیدبخشی برای سرمایه گذاران وکارآفرینان بخش خصوصی واقعی و فضای کسب وکار کشور ایجاد کرده و این نگرش مثبت وروشنگرانه آقای دکتر کرباسیان  می تواند موجب توسعه وتعمیق نگرشهای مثبت جامعه وسطوح مدیریتی کشور نسبت به درفعالیتهای سرمایه گذاران وکارآفرینان بخش خصوصی شود، بویژه در دستگاهها وسازمانهایی که تصمیمات ویا اقدامات آنان مستقیما درفضای کسب وکار ومعیشت جامعه تاثیرگذاری سریع وگسترده دارند.
دانانیوز: آقای مهری ضمن تشکر مجددازشما بعنوان بخش پایانی این گفتگو، اگر موضوعات دیگری پیرامون یادداشت آقای وزیر ویا موضوعات دیگر، موردنظرتان هست بفرمایید.
دکتر مهری: همانگونه وزیر محترم تاکید کرده اند، ” باور قلبی ما این است که اقتصاد ایران بدون حرکت در مسیر خصوصی سازی به نقطه مطلوب نمی رسد به عبارتی در واقع بخش خصوصی اصیل کشور ضامن سلامت اقتصاد است” البته یکی از دغدهای ذکر شده در یادداشت آقای دکتر کرباسیان تاکید بر این مهم است که: “جامعه کارگری نباید نگران تعطیلی بنگاه‌ها پس از واگذاری باشند” این ازنکات مهم وکلیدی در اوضاع حساس وسرنوشت سازکنونی است که مقام عالی وزارت اموراقتصادی ودارایی کشور بعنوان یک معضل وآسیب جدی عرصه معیشتی وکسب وکار جامعه مطرح کرده اند، چرا که تجارب چندساله ونه چندان مطلوب دربحث خصوصی سازی متاسفانه نشان داده که اولین اقدامی که مدیران  جدید در اجرای آن تعجیل دارند موضوع تعدیل نیرو ویا اخراج کارکنان ویاکارگران مجموعه ویا کارخانه خریداری شده است که به تعبیر خودشان باهدف مدیریت وکنترل هزینه ها وتبعا نزدیک شدن به اهداف تعیین شده ویاسود موردانتظار صورت می گیرد. که قطعا دستگاههای مسئول بایستی در قبل ازواگذاری ویا هنگام وپس از واگذاری تدابیری حمایتی وحتی تشویقی  وترغیبی تدوین وابلاغ کنند تا مدیران جدید وخریداران درچارچوب این تدابیر حمایتی، تشویقی وترغیبی کمتر بدنبال گزینه های تعدیل نیرو ویا اخراج کارکنان وکارگران کارخانجات ومجموعه های اقتصادی واگذارشده باشند.
۱

http://dananews.ir/?p=6249   :  لینک کوتاه

مطالب مرتبط

 • ۱۷۳ کالای دیگر از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف شدند/ 3 بازدید
 • چرا ظریف بهترین گزینه ایران، برای رویارویی با ترامپ در جلسه شورای امنیت است؟/آقای ظریف شناخت خوبی از مقررات داخلی و آئین‌نامه‌ «شورای امنیت» دارد/ 5 بازدید
 • لعیا جنیدی: به طور مطلق آموزش برای همه است و هر گونه مقررات مغایر، ملغی است/ جاسوسی، محاربه و قاچاق انسان مشروط بر محکومیت قطعی کیفری است!/ 4 بازدید
 • وزیر کشور: با ابلاغ منع بکارگیری بازنشستگان، تعدادی از استانداران جابجا می‌شوند/ 6 بازدید
 • از چالش آب سیستان تا تراژدی هیرمند و هامون! / مشکلات آبی بین دو کشور ایران و افغانستان، قدمتی به اندازه تأسیس کشور افغانستان دارد/ 6 بازدید
 • توقف تخفیف‌های ۴۰ درصدی شرکت پُست به کُتب و مطبوعات!/ 8 بازدید
 • وزیر بهداشت:‏ آمریکا شرکت های دارویی را از معامله با ایران می ترساند! / تحریم‌ها فقط مردم را هدف قرار می‌دهد و بنای آن بر ‏افزایش نارضایتی عمومی  است!/ 22 بازدید
 • رئیس مرکز رسانه های دیجیتال: نمایشگاه رسانه های دیجیتال امسال متفاوت با قبل خواهد بود/ هدف ما توسعه و گسترش فضای دیجیتال « سالم،ایمن و مفید» است/ 18 بازدید
 • نشست سرمایه‌گذاری فناوری «دی-هشت» در تهران برگزار می شود/ 17 بازدید
 • رسول سراییان: چهار هدف راهبردی وزارت ارتباطات در تحول دیجیتال/ افزایش فرصتهای شغلی/ 12 بازدید
 • با رأی دیوان عدالت اداری؛حکم حذف آبونمان تلفن ثابت به مخابرات ابلاغ شد!/ 18 بازدید
 • افزایش بیکاری وبی‌توجهی به بسته شدن پی‌درپی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها! / واردات از مبادی رسمی و قاچاق کمر صنعت وتولید را خم کرده است/واردات غیرضروری را متوقف کنید!/ 16 بازدید
 • وزیر ارشاد : نیازمند توازن در ژانرهای سینمایی هستیم/افزایش قیمت کاغذ شوکی بر پیکره نحیف نشر کتاب و مطبوعات!/ 21 بازدید
 • اعلام برندگان هفتادو پنجمین دوره جشنواره ونیز ۲۰۱۸/ 19 بازدید
 • معیارهای جدیدجشنواره شهید رجایی؛دستگاهی که آب، برق و گاز کمتر مصرف می کندیا با کارمند کمتر خدمات بیشتری ارائه دهد باید معیار شود!/ 20 بازدید
 • سواد آموزی ایران در فهرست جایزه بین‌المللی سوادآموزی ۲۰۱۸ یونسکو/ 25 بازدید
 • وقتی اینترنت وفضای مجازی با ۴ فناوری در آینده، پوست می‌اندازد!/ 17 بازدید
 • احتکار و ذخیره‌سازی خانگی بهانه بی‌اعتمادی به مدیران ومتولیان تنظیم بازار!/ 20 بازدید
 • رییس پردیس دانشکده‌های فنی: در ۲۵ سال گذشته صنعت درک درستی از فناوری نداشت ودانشگاه‌ها با تحقیقات آشنا نبودند!/ 22 بازدید
 • سرپرست دانشگاه آزاد: بی‌دقتی‌های به‌کارگیری اساتید شاخص دانشگاه آزاد جبران می‌شود / امکان بازگشت اساتید شاخص!/ 18 بازدید
 • کارگاه تخصصی ” چالش های قراردادها در شرایط رکود و بحران” برگزار می شود/ مصطفی خلیلی: برای آسیب کمتر از رکود وبحران کنونی، همه مدیران باید دانش روز و راهکارهای حقوقی وقانونی را بیاموزند!/ 281 بازدید
 • افزایش ارزش سهام و کاهش قیمت دلار!/ 59 بازدید
 • مدیرکل گلخانه ها و گیاهان دارویی:بالا بودن ضایعات حین برداشت گل و گیاه! / ۶۰درصد محصول گل و گیاه کشور صادراتی است/ لزوم رفع موانع صادراتی/ 48 بازدید
 • خوشبینی محتاطانه سرمایه گذاران! در نوسانات شدید بازار جهانی سهام و ارزهای نوظهور/ 42 بازدید
 • رونمایی از جنگنده ایرانی  «کوثر» باحضور رئیس جمهوری/ روزنامه ایتالیایی:ایران از معدود کشورهای سازنده جنگنده های نسل ۴ است/ 39 بازدید
 • دکتر حسین مهری مدیر عامل بانک صنعت ومعدن شد/حسین مهری: توجه ویژه به سرمایه انسانی از مهم‌ترین موضوعات اصلی من در بانک صنعت معدن است/ 38 بازدید
 • محققان توصیه می کنند؛افراد دیابتی روزانه دو بار مسواک بزنند/بیماری لثه می تواند کنترل دیابت را سخت تر کند/ 37 بازدید
 • بزرگداشت حماسه جنگ چالدران؛ کتاب های درسی از تاریخ و فرهنگ ایران تهی شده است!/جوان امروز نه علی را می شناسد و نه رستم را!/ 36 بازدید
 • پروفسور نوآم چامسکی:با امریکای خطرناکی مواجه هستیم! /اروپا تمایل ندارد به منظور مقابله با تحریمهای ایران جلوی امریکا بایستد/ 34 بازدید
 • امیر امینی: پرداخت‌۷ هزار میلیارد از مطالبات ۱۸ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران، به شرط همکاری سازمان برنامه!/ 31 بازدید
 • محمد علی وکیلی: روحانی مدتهاست در تله بازی باخت -باخت گرفتارست! /علی شکوری راد:رییس جمهور بازنده شد ولی مجلس نیز برنده نشد!/ 28 بازدید
 • رامبد جوان: گانگستر نیستیم، برنامه‌سازیم! / چرا سپاه باید به «خندوانه» پول بدهد؟!/«خندوانه» حال بعضی‌ها را بد می‌کند/ 26 بازدید
 • رئیس پارک فناوری پردیس خبر:صادرات محصولات دانش بنیان پارک فناوری پردیس به ۱۲ کشور/ 26 بازدید
 • امیررضا خادم: ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرحهای نیمه کاره ورزشی نیاز است// 26 بازدید
 • بعد از «یودن یا نبودن»ْ کیانوش عیاری دوباره سوژه‌ی اهدای عضو می‌سازد/ نقد کردن حق ماست و نشان دادن کاستی‌ها شاید وظیفه ما!/ 25 بازدید
 • سواد آموزی ایران در فهرست جایزه بین‌المللی سوادآموزی ۲۰۱۸ یونسکو/ 25 بازدید
 • پروفسور مهدی محقق:نظام علمی ما غیرپویا است/ باید به میراث اصیل گذشته خود توجه کنیم!/ 25 بازدید
 • «اقتصاد» هم بی وزیر شد! /کرباسیان: وضعیت فعلی فقط تحت کنترل وزارت اقتصادی نیست!/ 24 بازدید
 • جزئیات طرح های اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران اعلام شد/ 24 بازدید
 • وزیر خارجه آلمان:ایجاد کانال های پرداخت مستقل از ایالات متحده و تاسیس نهاد مالی اروپایی و نظام سوئیفت بدون وابستگی، کاملا ناگزیر و ضروری است/ 24 بازدید
 • عزت الله انتظامی؛ پیشکسوت عرصه بازیگری در کنار یاران هنرمند خود آرام گرفت / ۰ نظر
 • وقتی اینترنت وفضای مجازی با ۴ فناوری در آینده، پوست می‌اندازد! / ۰ نظر
 • علی‌اکبر پورفتح‌الله: جمع‌آوری خون ساماندهی می‌شود/در آینده، آزمایش‌ها و فرآیندهای‌مان را از طریق متمرکزسازی ارتقاء می دهیم / ۰ نظر
 • رامبد جوان: گانگستر نیستیم، برنامه‌سازیم! / چرا سپاه باید به «خندوانه» پول بدهد؟!/«خندوانه» حال بعضی‌ها را بد می‌کند / ۰ نظر
 • توقف تخفیف‌های ۴۰ درصدی شرکت پُست به کُتب و مطبوعات! / ۰ نظر
 • واکاوی رویکرد ترامپ در قبال ایران / از ایران چه می‌خواهند؟ / ۰ نظر
 • برات قبادیان: اجرای طرح «سرباز صنعت» برای دانش‌آموختگان نخبه دانشگاهی/ برای کاربرد علم در جامعه و صنعت سیاست‌گذاری نکرده ایم! / ۰ نظر
 • چرا سامانه کارا معلق شد!؟ /طرح‌های اشتغال از سقف مجاز عبور کرد! / ۰ نظر
 • سواد آموزی ایران در فهرست جایزه بین‌المللی سوادآموزی ۲۰۱۸ یونسکو / ۰ نظر
 • شرایط معافیت تحصیلی مشمولان خدمت سربازی اعلام شد / ۰ نظر
 • محمد علی وکیلی: روحانی مدتهاست در تله بازی باخت -باخت گرفتارست! /علی شکوری راد:رییس جمهور بازنده شد ولی مجلس نیز برنده نشد! / ۰ نظر
 • از چالش آب سیستان تا تراژدی هیرمند و هامون! / مشکلات آبی بین دو کشور ایران و افغانستان، قدمتی به اندازه تأسیس کشور افغانستان دارد / ۰ نظر
 • سیدحسن رسولی: معاملات بالای یک میلیارد تومان بر روی سامانه قرار گرفت/ روابط و مناسبات لهجه‌ای شاخص جذب نیرو نیستند! / ۰ نظر
 • وندی شرمن: برجام هنر دیپلماسی حرفه ای چندجانبه است/سیاست های ترامپ در قیاس با اوباما فاقد منطق است! / ۰ نظر
 • تکلیف نمایشگاه مطبوعات هنوز مشخص نیست! /احتمال منتفی شدن به دلیل مشکلات مالی دولت و مطبوعات! / ۰ نظر
 • معیارهای جدیدجشنواره شهید رجایی؛دستگاهی که آب، برق و گاز کمتر مصرف می کندیا با کارمند کمتر خدمات بیشتری ارائه دهد باید معیار شود! / ۰ نظر
 • سید مرتضی موسویان: سامانه حمایت از کپی رایت راه‌اندازی می‌شود/ حسین انتظامی: باید قوانین ۴۰ یا۵۰ ساله کسب و کار اصلاح شود! / ۰ نظر
 • رئیس پارک فناوری پردیس خبر:صادرات محصولات دانش بنیان پارک فناوری پردیس به ۱۲ کشور / ۰ نظر
 • وزیر کشور: با ابلاغ منع بکارگیری بازنشستگان، تعدادی از استانداران جابجا می‌شوند / ۰ نظر
 • دلنوشته مهم وزیر اقتصاد: چه پرهیزی بدتر از اینکه، این الگوهای موفق و ملی کسب و کار رابه جامعه معرفی نکنیم! /حمایت جدی وتکریم و تقدیر بخش خصوصی واقعی! / ۰ نظر