رئیس دانشکده ابن سینای گرجستان: در نظام آموزش حرفه ای گرجستان، نگاه صلاحیت محور بر مبنای نیازسنجی مستمر و آموزش مادام العمر طراحی و اجرا می شود
رئیس دانشکده ابن سینای گرجستان: در نظام آموزش حرفه ای گرجستان، نگاه صلاحیت محور بر مبنای نیازسنجی مستمر و آموزش مادام العمر طراحی و اجرا می شود

دانانیوز: در این نشست مباحث متنوع و قابل توجهی در حیطه نهادینه‌سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای در آموزش‌های مهارتی رسمی از سوی صاحبنظران و متخصصان امر صلاحیت حرفه‌ای مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

به گزارش گروه اموزش و مهارت دانانیوز، اولین نشست تخصصی نهادینه‌سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای در آموزش مهارتی رسمی با حضور مسئولین دانشگاه فنی و حرفه‌ای و صاحبنظران، روز دوشنبه اول خردادماه ۱۴۰۲ در دانشکده فنی و حرفه‌ای شریعتی برگزار شد.

به گزارش دانانیوز به نقل از اداره‌کل روابط عمومی دانشکده بین المللی ابن سینای گرجستان، نشست تخصصی نهادینه‌سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای در آموزش‌های مهارتی رسمی، به همت معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای برگزار شد.

در ابتدای نشست، دکتر حسن کی‌پور، معاون آموزشی دانشگاه ضمن خیر مقدم به سخنرانان و مهمان و معرفی مدیران حوزه و تقدیر از اهتمام برگزارکنندگان نشست تخصصی، به تبیین محورها و اهداف نشست پرداخت و با تأکید بر اهمیت صلاحیت حرفه‌ای و پیوند آن با آموزش‌های مهارتی، برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای بر اساس رسالت تربیت تکنیسین و نیروی کار ماهر برای صنعت و جامعه، شناخت بیشتر صلاحیت حرفه‌ای و بهره‌مندی از آن را ضروری برشمرد.

رسالت اصلی دانشگاه فنی و حرفه‌ای تربیت تکنیسین است.

دکتر باقر طاهری نیا، رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی عالی در بخشی از سخنانش با اشاره به مأموریت و مسئولیت پذیری دانشگاه در برابر ایجاد ظرفیت برای دانشجویان، تاکید کرد: باید سرمایه کشور و منابع ایجاد شده را در اختیار دانشجویان قرار دهیم. وی در ادامه متذکر شد که دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت علاوه بر دروس نظری و عملی موظف به ارائه دروس مهارتی ناظر بر بازار کار می باشند.

دکتر طاهری نیا افزود: ما می‌دانیم ماهیت دانشگاه، ماهیت علمی است و دانشگاه صرف کارگاه تلقی نمی‌شود ولی رسالت اصلی دانشگاه فنی و حرفه‌ای تربیت تکنیسین است.ساماندهی و سطح بندی مربیان و ایجاد شبکه‌های متخصص مربیان یک ضرورت است.مهندس رضا باجولوند به مبحث نقش و جایگاه مربیان و اساتید در بحث صلاحیت حرفه‌ای پرداخت و گفت: نباید از سیستم انگیزشی مربیان غافل شویم و بکوشیم معلم را از سخنران به تسهیل دهنده امور آموزشی مهارتی تبدیل کنیم.

رئیس مرکز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بصورت مبسوط به ساماندهی و سطح بندی مربیان و ایجاد شبکه‌های متخصص مربیان پرداخت و گفت: ساماندهی و سطح بندی مربیان و ایجاد شبکه‌های متخصص مربیان یک ضرورت است. 

دکتر محمدخادمی به موضوع مغزافزاری اشاره نمود و تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را با اهمیت برشمرد و سرفصل سخنان ایشان به توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به سمت بازار کار، بیش آموزی در صنعت و عدم نیاز به آن، سهم اشتغال در آموزش و به رسمیت شناختن آموزش‌های ضمنی و چارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای اختصاص داشت.نظام صلاحیت حرفه‌ای مبتنی بر مقاله نیست، بلکه مبتنی بر کارآفرینی و تولید است.

مهندس ابراهیم آزاد در این نشست، مختصات چارچوب صلاحیت حرفه‌ای، تعریف چارچوب صلاحیت حرفه‌ای، استانداردسازی صلاحیت حرفه‌ای، استانداردهای شایستگی‌های حرفه‌ای، چرخش‌های تحولی و تغییرات حوزه برنامه‌های درسی را مورد بررسی قرار داد و افزود: نظام صلاحیت حرفه‌ای مبتنی بر مقاله نیست، بلکه مبتنی بر کارآفرینی و تولید است.دکتر موسوی، مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: بر سنجش صلاحیت حرفه‌ای، توجه دانشگاه‌های نسل سوم به طبقه بندی های بین المللی، ارتباط با NQF با استاندارهای ایسکو و ایسکد در ۸ سطح، دوری از سنجیدن صلاحیت حرفه‌ای افراد با ابزار و عدد و ارقام تاکید کرد و افزود: باید این موارد در تربیت نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد.

دکتر محمدعلی شیرینی نائب رئیس کمیته‌ صلاحیت حرفه‌ای شورای عالی آموزش فنی و حرفه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، پیرامون موضوع نقش مشارکت‌های بازار کار در نهادینه‌سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای در آموزش عالی کشور به نکات مهمی اشاره و به صورت موجز به بررسی ابعاد آن پرداخت. ایشان در جمع بندی بخش نخست به بیان تجربیاتی میدانی در خصوص نقش حرفه و تخصص نیز اشاراتی داشت.

در بخش دیگری از این برنامه دکتر حسین چناری، فعال حوزه فنی کشور گرجستان به ارائه سخنرانی و نگاه صلاحیت حرفه‌ای در این کشور پرداخت و نگاه صلاحیت محور در این کشور را همراه با آموزش‌های مادام العمر معرفی کرد که در طول این آموزش‌ها، نیازهای افراد نیازسنجی می شود.