رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر: استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان و یا خلاق باید بشدت مراقب گرداب خودشیفتگی، شعارزدگی و روزمرگی باشند!
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر: استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان و یا خلاق باید بشدت مراقب گرداب خودشیفتگی، شعارزدگی و روزمرگی باشند!

دانانیوز: باید با پرهیز از اقدامات موازی و سرمایه سوز و زمان بر،استارتاپ و شرکتهای دانش بنیان و یا خلاق در کنار دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور و با ایفای نقش توسعه ای و مکمل، مسائل صنعت و تولید را کشف و در تبدیل دانش به محصولات تجاری مسئله محور، روزآمد و مبتنی بر نیازهای جامعه کمک کنند تا ضمن حل مشکلات تولید و رفع موانع، موجب افزایش اعتماد و امید در بخشهای تولید و صنعت کشور شوند.

به گزارش دانانیوز به نقل از واحد ارتباطات و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و هنر، ریاست پژوهشگاه در دیدار و مذاکره با تعدادی از مدیران استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان با تاکید بر پرهیز از شعارزدگی و روزمرگی استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان، گفت: برخی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی علیرغم تلاشهای زیادی که از سوی سازمانهایی از جمله فنی و حرفه ای، مراکز علمی- کاربردی و وزارت علوم صورت گرفته هنوز هم به یک زبان مشترک و پویا در تعامل با صنایع و حوزه های تولیدی کشور نرسیده اند و در مقابل صنایع هم در یک ناباوری زمانبر و سرمایه سوز، فکر می‌کنند به دانش دانشگاهها نیازی ندارند و در این فضا متاسفانه باید اقرار کنیم که هنوز شکاف عمیق در ارتباطات هدفمند، مستمر و پویا بین صنایع و دانشگاهها بطور گسترده ای وجود دارد.

پروفسور محمدعلی مقیسه در ادامه با اشاره به اهمیت زیادی که اقتصاد در دانش دانشگاه‌ها و مراکز علمی دارد اظهار داشت: باید با پرهیز از اقدامات موازی و سرمایه سوز و زمان بر،استارتاپ و شرکتهای دانش بنیان و یا خلاق در کنار دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور و با ایفای نقش توسعه ای و مکمل، مسائل صنعت و تولید را کشف و در تبدیل دانش به محصولات تجاری مسئله محور، روزآمد و مبتنی بر نیازهای جامعه کمک کنند تا ضمن حل مشکلات تولید و رفع موانع، موجب افزایش اعتماد و امید در بخشهای تولید و صنعت کشور شوند.