رفتار محترمانه با زنان؛ طرحی برای “مرد شدن پسران”، ابتکار یک دبیرستان در پیتسبورگ آمریکا

dana.دانانیوز

چاپ

دانانیوز: در دبیرستانی در آمریکا نظر پسران به مشکلات روزمره زنان جلب می‌شود. به این‌که زنان اغلب نه تنها آزار جنسی می‌بینند، بلکه حتی مقصر هم خوانده می‌شوند. دست‌اندرکاران می‌گویند زنان هم به چنین آموزش‌هایی نیاز دارند.
آزار جسمی و جنسی زنان مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. این موضوع تنها در ایران یک معضل اجتماعی بزرگ نیست. در سال ۲۰۱۷ در آلمان هر دو تا سه روز یک زن به دست همسر کنونی یا سابق خود کشته شده است. در آمریکا از هر ۱۰ زن چهار نفر در مدرسه یا دانشگاه قربانی خشونت پارتنر یا همسر خود بوده است. چگونه می‌توان با مشکلاتی از این دست مقابله کرد؟
دبیرستانی در پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا (آمریکا) به یک ابتکار دست زده است. پسران در این مدرسه همزمان با تمرین‌های ورزشی آموزشی ویژه هم می‌بینند. هدف از این دوره آموزشی سلامت رابطه عاطفی و جلوگیری از زن‌آزاری است.
۰