سه شنبه ۲ آبانماه؛وبینار بین المللی “اهانت به مقدسات از منظــــــــــــر حقوق بیـن الملل” با همکاری انتشارات آی لوگوس اتریش
سه شنبه ۲ آبانماه؛وبینار بین المللی “اهانت به مقدسات از منظــــــــــــر حقوق بیـن الملل” با همکاری انتشارات آی لوگوس اتریش

دانانیوز: وبینار ســـــــوم از سلسله وبینـــــارهای بین المللــــی «مطالعــــات قـــــرآنی و سیره نبــــوی از منظـــــــــــــــــر اروپاییــــــــــان» با همکاری انتشـــــارات بین المللی گفتمان‌ علمی‌ شیعــــــــــــه‌‌(آی‌لوگوس) اتریش برگزار می شود.

به گزارش گروه همایش و رویداد دانانیوز، وبینار ســـــــوم از سلسله وبینـــــارهای بین المللــــی «مطالعــــات قـــــرآنی و سیره نبــــوی از منظـــــــــــــــــر اروپاییــــــــــان» با همکاری انتشـــــارات بین المللی گفتمان‌ علمی‌ شیعــــــــــــه‌‌(آی‌لوگوس) با عنــوان: وبینار بین المللی اهانت به مقدسات از منظــــــــــــر حقوق بیـن الملل سه شنبه دوم آبانماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

سخنرانان:

حجت الاسلام و المسلمین پروفســــور حمید کثیری پژوهشگر ونظریه پرداز در زمینه گفتمان علمــــی تشیع، از وین

دکتـــــر امیر مقامی عضو هیئت علمــــــی گـــــــروه حقوق دانشگاه اصفهان

مدیر نشست: دکتر اصغر منتظر القائم عضـــو هیئت علمی گروه تاریـــــخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان  و رئیس همایش
_______
زمــــان برگزاری: سه‌شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۲/ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳
ساعت برگزاری: ۲۰:۰۰ الـٰی ۲۲:۰۰ به وقت تهـران/۱۸:۳۰ الـٰی ۲۰:۳۰ به وقت وین
_______
لینک ورود به جلسه:
https://vroom.ui.ac.ir/b/asg-vyi-xvw-oa8
_______
https://quraneuro.ui.ac.ir

?quraneuro@res.ui.ac.ir
@quraneuro