طراحان سه‌بعدی صحنه جرم؛ بازوی دیجیتال پلیس هلند

dana.دانانیوز

چاپ

دانانیوز: یگان “کارآگاهان مجازی” پلیس هلند در دنیا پیشتاز است. این واحد صحنه جرم را با اسکنری سه‌بعدی ثبت می‌کند. به این ترتیب کارآگاهانی که با محل جرم ساعت‌ها فاصله دارند هم می‌توانند در تحقیقات مشارکت کنند.
در هلند افسر پرونده مجبور نیست در محل وقوع جرم حاضر شود. کارآگاهان می‌توانند محل حادثه را مستقل از زمان وقوع جرم در دنیای مجازی تفتیش کنند. یگانی ویژه در پلیس هلند با تازه‌ترین دستاوردهای دنیای فناوری این امر را ممکن می‌کند.
اسکنرهای ویژه و عینک‌های واقعیت مجازی این‌جا هم کارایی خود را نشان می‌دهند.
۰