فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران
فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران

دانانیوز: فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران اعلام شد.

به گزارش گروه همایش و رویداد دانانیوز، فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران از سوی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان با مجوز ISC اعلام شد.

کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین روابط‌عمومی ایران
دپارتمان ارتباطات واطلاعات اصفهان
موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان

فصلنامه جامعه شناسی_ارتباطات اصفهان

مهلت ارسال مقالات: ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲
زمان برگزاری: ۱۹ مردادماه ۱۴۰۲

سامانه دریافت مقالات:**
http://nipr4.daneshpajoohan.ac.ir

فصل‌نامه جامعه شناسی ارتباطات:
JSC.daneshpajoohan.ac.ir

همراه: ۰۹۱۳۳۰۹۷۵۷۱
تلفن: ۱۹- ۰۳۱۳۷۷۷۹۹۱۴
داخلی ۳۰۷
سایت موسسه:
https://www.daneshpajoohan.ac.ir