فرصتی برای نظام درمانی ایران؛ بیماران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دنبال درمان در آلمان!

dana.دانانیوز

چاپ

دانانیوز: سیستم درمانی آلمان از شهرت خوبی در جهان برخوردار است، برای همین نیز سالانه شمار زیادی از شهروندان کشورهای خارجی برای مداوای پزشکی به این کشور سفر می‌کنند. تعداد زیادی از “گردشگران درمانی” از کشورهای ثروتمند عرب حاشیه خلیج فارس هستند. سیستم درمانی آلمان سالانه از این راه ۱۲ میلیارد دلار درآمد دارد.
سالانه ۱۲ هزار به اصطلاح گردشگر پزشکی از کشورهای عرب زبان به آلمان سفر می‌کنند. بیماران ثروتمند اهل کشورهای عرب منبع درآمد خوبی برای سیستم درمانی آلمان هستند./ دویچه فارسی
۰