مدت زمان تحصیل در دو رشته تخصصی علوم‌پزشکی ۵ ساله شد
مدت زمان تحصیل در دو رشته تخصصی علوم‌پزشکی ۵ ساله شد

دانانیوز: مدت زمان تحصیل رشته‌های تخصصی «جراحی قفسه صدری» و «جراحی قلب و عروق» ۵ ساله شد.

به گزارش دانانیوز به نقل از ایسنا، براساس مصوبات جدید شورای آموزش پزشکی و تخصصی، طول دوران تحصیل رشته‌های «جراحی قفسه صدری» و «قلب و عروق» ۵ ساله شد.

تصویب برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی قفسه صدری با طول دوره ۵ ساله، متشکل از ۲ سال براساس برنامه آموزشی جراحی عمومی و ۳ سال باقیمانده بر اساس برنامه آموزشی جراحی قفسه است. این تصمیم در نود و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی گرفته شده است.

همچنین طول برنامه آموزشی رشته تخصصی جراحی قلب و عروق ۵ ساله شد. این دوره آموزشی متشکل از ۲ سال براساس برنامه آموزشی جراحی عمومی و ۳ سال باقیمانده نیز براساس برنامه آموزشی جراحی قلب است. این تصمیم نیز در در نود و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی گرفته شده است.

دستیاران رشته‌های تخصصی جراحی قلب و عروق و جراحی قفسه صدری در آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی به عنوان رشته تخصصی و با طول دوره حداکثر ۵ سال پذیرش می‌شدند.