معرفی اعضای شوراهای صدور مجوز تولید و انتشار” ساترا”
معرفی اعضای شوراهای صدور مجوز تولید و انتشار” ساترا”

دانانیوز: جلسه معارفه اعضای جدید شوراهای صدور مجوز تولید و انتشار ساترا با حضور رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس، قائم مقام، معاون پایش و نظارت ساترا و برخی از اعضای شورا برگزار شد.

به گزارش دانانیوز به نقل از مستقل، اعضای شورای صدور مجوز تولید و انتشار بشرح زیر اعلام شده است:

۱. سعید مقیسه، رئیس ساترا (عضو حقوقی، رئیس شورا)
۲. محمد حسام‌پور، معاون پایش و نظارت ساترا (عضو حقوقی – دبیر شورا)
۳. فرشاد مهدی‌پور، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (عضو حقوقی)
۴. مهدی آذرپندار، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت ارشاد (عضو حقوقی)
۵. معاون فضای مجازی صداوسیما یا نماینده ایشان (عضو حقوقی)
۶. رئیس مرکز طرح و برنامه صداوسیما یا نماینده ایشان (عضو حقوقی)
۷. معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا (عضو حقوقی)
۸. محسن مهاجرانی (عضو حقیقی)
۹. علی‌اصغر پورمحمدی (عضو حقیقی)
۱۰. محمدرضا جعفری‌جلوه (عضو حقیقی)
۱۱. پرویز شیخ‌طادی (عضو حقیقی)
۱۲. امین صدیقی (عضو حقیقی)

اعضای شورای صدور مجوز انتشار

۱. علی‌اصغر پورمحمدی (عضو حقیقی و رئیس شورا)
۲. رئیس ساترا (عضو حقوقی)
۳. علیرضا پاشایی، نماینده قوه قضائیه (عضو حقوقی)
۴. محمد هاشمی، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (عضو حقوقی)
۵. محمدحسین ایمانی خوشخو، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (عضو حقوقی)
۶. نماینده مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران (عضو حقوقی)
۷. محمد حسام‌پور، معاون پایش و نظارت ساترا (عضو حقوقی و دبیر شورا)
۸. محمدرضا جعفری‌جلوه (عضو حقیقی)
۹. عبدالکریم خیامی (عضو حقیقی)
۱۰. محسن مهاجرانی (عضو حقیقی)
۱۱. حسین کرمی (عضو حقیقی)
۱۲. جواد شیخ اکبری (عضو حقیقی)
۱۳. کمیل قیدرلو (عضو حقیقی)

@mostaghelnewspaper