مهندس لیلا حکمی: ضعف شایسته سالاری وکاهش سرمایه گذاری در منابع انسانی مجموعه های فعال در بازار نفت و انرژی یک تهدید جدی است!
مهندس لیلا حکمی: ضعف شایسته سالاری وکاهش سرمایه گذاری در منابع انسانی مجموعه های فعال در بازار نفت و انرژی یک تهدید جدی است!

دانانیوز: در بخش کیفی لازم است تاشایسته سالاری در شش بعد اصلی: شایستگی-اراده، شایستگی یابی، شایستگی انتخاب، انتصاب شایستگی، پرورش شایستگی، حفظ شایستگی بطور جدی اجرا شود.

به گزارش گروه انرژی دانانیوز، پس از اتمام نمایشگاه بین المللی بیست وهفتم نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی فرصتی پیش آمد تا خبرنگار ما گفتگوی کوتاهی را با خانم مهندس لیلا حکمی یکی از کارشناسان حوزه مطالعات بازار نفت و انرژی کشور داشته باشد که بخشی از ان که با موضوع شایسته سالاری وکاهش سرمایه گذاری در منابع انسانی مجموعه های فعال در بازار نفت و انرژی اظهار نطر کرده، را در ادامه می خوانید:
خانم مهندس لیلا حکمی در این گفتگوی کوتاه با گروه انرژی دانانیوز با هشدار در مورد ضعف شایسته سالاری وکاهش سرمایه گذاری در منابع انسانی در بلندمدت یک تهدید گسترده و عمیق وشاید غیرقابل جبران خواهد بود، اظهار داشت:
در بخش کیفی لازم است تاشایسته سالاری در شش بعد اصلی: شایستگی-اراده، شایستگی یابی، شایستگی انتخاب، انتصاب شایستگی، پرورش شایستگی، حفظ شایستگی بطور جدی اجرا شود.

این فعال حوزه مطالعات بازار نفت و انرژی گفت: در بخش کمی در حوزه شایسته سالاری مدیران صنعت نفت، تفاوت معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب وجود دارد که لازم است بخش منابع انسانی صنعت نفت اقدامات، طرح ها و برنامه هایی را برای کاهش شکاف مورد نظر انجام دهد.

مهندس لیلا حکمی با اشاره به تلاش جدی برای سنجش فعالیت های مرتبط با شکل گیری سرمایه انسانی که مستلزم استفاده از ابزار و تجهیزات مرتبط و قابل اعتماد است گفت: شایستگی ها شامل ویژگی هایی مانند خلاقیت، انعطاف پذیری، توانایی رهبری، توانایی حل مسئله، ارتباط سازنده با دیگران، کارآفرینی و مهارت های پیچیده مانند نحوه یادگیری است.

وی در ادامه با تاکید برای مهم که نیروی انسانی به عنوان یک دارایی غیرقابل انکار است گفت: تا کنون، حسابداری نتوانسته است این دارایی اولیه و پرهزینه را به درستی ارزیابی کند و انعکاس آن در صورت های مالی  برای کمک  به ذینفعان کمک کند زیرا حسابداری منابع انسانی می تواند نشان دهد که آیا منابع انسانی یک سازمان حفظ، تنزل یا توسعه یافته است. و این مهم، می تواند بر تصمیم و سیاستگداریهای خرد و کلان حال و اینده هر شرکتی تأثیر گسترده ای بگذارد.

این کارشناس حوزه مطالعات بازار نفت و انرژی کشور با اشاره به ایجاد ساختارهای لازم برای ایجاد انگیزه و تقویت علاقه کارکنان و افزایش امکان تأثیرگذاری انان در تصمیم گیریها، بر این عقیده است که از منظر مدیریت سرمایه انسانی، به دلیل عدم توجه به اصل شایستگی و حرفه ای بودن در جذب، ارتقاء و انتصاب نیروی انسانی، صنعت نفت با چالش عدم تطابق ترکیب نیروی انسانی با تخصص و مهارت مواجه است. مورد نیاز کسب و کارها این موضوع به جای انسجام، منجر به برهم خوردن یکپارچگی نیروی انسانی فکری، رفتاری و عملکردی در ابعاد فردی، گروهی و سازمانی شد. موانع متعددی برای هم افزایی فعالیت های منابع انسانی در صنعت نفت وجود دارد.