[نقش کارآفرینی در توسعه] از سوی شاخه استان کهگلویه‌و بویر احمد “نهاد نخبگان ایران”برگزار می شود
[نقش کارآفرینی در توسعه] از سوی شاخه استان کهگلویه‌و بویر احمد “نهاد نخبگان ایران”برگزار می شود

به گزارش دانانیوز (سرویس نخبگان و استارتاپها) سلسله نشست های سازمان مردم نهاد نخبگان ایران شاخه استان کهگلویه‌و بویر احمد برگزار می شود

موضوع: نقش کارآفرینی در توسعه
باحضور شخصیتهای علمی و فعالان موفق کسب و کار استانی:

دکتر آرمان خالقی
دکتر احسان قاسمی
دکتر محمدامین منوچهری
مهندس اردلان زینلزاده
خانم مهندس طیبه صداقتی
مدیر نشست: دکتر محمدعلی کیانی
ناظر: دکتر مهرداد کرمپور
منشی جلسه:مهندس یاسر اینانلو
زمان:
۱۲اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت۲۱الی ۲۳