هشتمین شماره مجله فرهنگ دیپلماسی، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲منتشر شد
هشتمین شماره مجله فرهنگ دیپلماسی، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲منتشر شد

دانا نیوز: در حوزه دیپلماسی اقتصادی، یادداشت‌ها و مقالاتی در مورد ابرتورم در ایران، راه رسیدن به توسعه یافتگی و فساد در آموزش عالی آمده است.

به گزارش دانانیوزاز واحد رسانه فرهنگ دیپلماسی، در این شماره می‌خوانیم:
????در حوزه سیاست خارجی و داخلی ابتدا ده مسئله اساسی ایران در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته سپس مصاحبه‌ای با حسن بهشتی‌پور در خصوص تحولات قفقاز و آسیای مرکزی صورت گرفته و همچنین یادداشت‌هایی در مورد تغییر رویکرد ریاض در منطقه و چند تابلو از دیپلماسی منطقه و جهان در سال ۱۴۰۱ تبیین شده است.
????در حوزه سیاست بین الملل، ابتدا سخنرانی دکتر ظریف در خصوص بازندگان و برندگان تهاجم روسیه علیه اوکراین آمده و سپس بحران‌ها و درگیری‌های مهم در ۱۴۰۲ و ده درس از بازگشت تاریخ ریچارد هاس مورد بررسی قرار گرفته است.
????در حوزه دیپلماسی اقتصادی، یادداشت‌ها و مقالاتی در مورد ابرتورم در ایران، راه رسیدن به توسعه یافتگی و فساد در آموزش عالی آمده است.
????مجله فرهنگ دیپلماسی با مدیرمسئولی و سردبیری غلامرضا کریمی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و با هیئت مشاوران علمی متشکل از ۳۰ نفر از اساتید برجسته دانشگاه‌های ایران و جهان به‌صورت دوماهنامه منتشر می‌شود.
@ayandeibehtar
جهت سفارش با شماره ۰۹۱۲۱۱۲۴۰۰۳ تماس حاصل نمائید