پاداش مالی برای کاشفان آثار تاریخی/ دورخیز برای ۱۰ میلیون گردشگر خارجی

.DANAدانانیوز

چاپ

دانانیوز: اعتبارات هزینه‌ای بخش امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۶۰۹۴ میلیارد تومان و تملکی معادل ۱۹۶۲ میلیارد تومان و جمعا مبلغ ۸۰۵۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که سهم سه فصل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معادل ۱۳ درصد به شرح زیر است:
کل اعتبارات سازمان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰۵۳ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات سال ۱۳۹۷ رشدی معادل ۴۱ درصد داشته است.
بررسی‌ها در این لایحه نشان می‌دهد: اعتبار درآمد عمومی: «درآمد حاصل از ورودی موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی» معادل ۳۳ درصد، اعتبار درآمد اختصاصی: «درآمد حاصل از ورودی موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی» معادل ۴۴ درصد و اعتبار ردیف «توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی» معادل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. اعتبار ردیف اشتغال و ترویج صنایع دستی نیز معادل ۳۳ درصد رشد دارد.
اعتبارات «هزینه‌ای» سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با افزایش در حوزه میراث فرهنگی به میزان ۱۵ درصد، ‌ در گردشگری ۳ درصد و صنایع دستی ۴ درصد همراه بوده است که برنامه‌های هدف‌گذاری شده در سه حوزه به این شرح است:
 حوزه میراث فرهنگی، تقویت قابل توجه اعتبار برنامه گسترش خدمات موزه‌ای و ایجاد فعالیت جدیدی با عنوان «حمایت از تشویق کاشفان آثار منقول با ارزش تاریخی (حق الکشف)»
۰