پذیرش ارشد و دکتری بدون آزمون در دانشگاه یزد

82619036-71782353

چاپ

دانا نیوز: اداره استعدادهای درخشان دانشگاه یزد، فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع تحصیلی دکتری را بدین شرح اعلام نموده است:

فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری

راهنمای ثبت‌نام متقاضیان بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان در مقطع دکتری

اداره استعدادهای درخشان دانشگاه یزد، فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد را بدین شرح اعلام نموده است:

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد از دانشجویان دانشگاه یزد

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد از متقاضیان سایر دانشگاه‌ها

راهنمای ثبت‌نام متقاضیان بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

۰