کرسی علمی ترویجی” فروکاست هویت قومی به هویت طایفه ای در ایران” در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود
کرسی علمی ترویجی” فروکاست هویت قومی به هویت طایفه ای در ایران” در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

دانانیوز: چهل و پنجمین کرسی علمی ترویجی باعنوان : ذره ای شدن قومیت یا فروکاست هویت قومی به هویت طایفه ای در ایران (مطالعه موردی: قوم بختیاری) با ارائه دکتر علی قربانپور ( عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه حکیم سبزواری)برگزار می شود.

به گزارش گروه همایش و رویداد دانانیوز به نقل از دانشگاه حکیم سبزواری، چهل و پنجمین کرسی علمی ترویجی باعنوان : ذره ای شدن قومیت یا فروکاست هویت قومی به هویت طایفه ای در ایران (مطالعه موردی: قوم بختیاری) با ارائه دکتر علی قربانپور ( عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه حکیم سبزواری)برگزار می شود.

این نشست که با مدیریت دکتر مهدی گلدانی(عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه حکیم) است دو شخصیت عمی زیر به عنوان ناقدان اول و دوم حضور دارند:

ناقد اول: دکتر صدیقه نصری فخر داوود
( استادیار گروه علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه حکیم)
ناقد دوم: دکتر حبیب الله فاضلی
(استادیار  علوم سیاسی دانشگاه تهران)

زمان برگزاری : سه شنبه ۲۱ آذر ساعت ۸ صبح
مکان حضوری: دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبیات و علوم انسانی – طبقه سوم – تالار ابن یمین

ورود همگان آزاد است.

مکان مجازی:

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-a7c-hv4