کنفرانس ملی در مورد اهداف توسعه پایدار در افغاستان به همت دانشگاه (پوهنتون) کاردان برگزار می شود
کنفرانس ملی در مورد اهداف توسعه پایدار در افغاستان به همت دانشگاه (پوهنتون) کاردان برگزار می شود

دانانیوز: بر اساس اعلام دانشگاه کاردان افغانستان،هدف از برگزاری این کنفرانس، کشف ژرف موضوعات موجود در زمینه حکومتداری، تأمین مالی، تطبیق، ارزیابی و دستیابی به برنامه سال ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار در افغانستان است.


به گزارش گروه بین الملل دانانیوز به نقل از دانشگاه(پوهنتون) کاردان افغانستان، کنفرانس ملی اهداف توسعه پایدار (SDGs ) کشور افغانستان به همت این دانشگاه با حضور و سخنرانی آقای دکتر عبدالله الداری، نماینده مقیمان سازمان ملل متحد در افغانستان و خانم شلینا میاه، مدیر ساحوی رضاکاران را با تمرکز اساسی بر توسعه پایدار (SDGs ) کشور افغانستان برگزار می کند.

هدف از برگزاری این کنفرانس، کشف ژرف موضوعات موجود در زمینه حکومتداری، تأمین مالی، تطبیق، ارزیابی و دستیابی به برنامه سال ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار در افغانستان است. پوهنتون کاردان تلاش می‌کند تا از طریق راه اندازی این برنامه بزرگ، فعالیت‌های خویش را در زمینه اهداف توسعه پایدار به منظور دستیابی به پایداری در تمام تعهدات خود متصل کند.
موضوعات اساسی و فرعی کنفرانس:
اجرای اهداف توسعه پایدار: حاکمیت اهداف توسعه پایدار
مسیرهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی برای پایداری
پیامدهای قانونی و معیاری اهداف توسعه پایدار
شاخص‌ها و در دسترس بودن اطلاعات
بودجه اهداف توسعه پایدار
همیت ابتکارات مرتبط با آجندای سال ۲۰۳۰
اهداف توسعه پایدار و حقوق بشر: یک بررسی اولیه انتقادی
هیچ کس را نادیده نباید گرفت؟ نابرابری‌های مداوم در اهداف توسعه پایدار
کار مناسب و رشد اقتصادی: اهداف توسعه پایدار
اهداف آموزش و توسعه پایدار
اهداف توسعه پایدار چگونه در بخش‌ها و زمینه‌های جغرافیایی معنا می‌شود؟
چگونه سازمان‌ها عملکرد اهداف توسعه پایدار را مدیریت و کنترل می‌کنند؟
برای عملی ساختن اهداف توسعه پایدار، کدام شایستگی و دانش در این زمینه رول دارد؟
چگونه سازمان‌ها ضد و نقیض، معضلات و درگیری‌های ناشی از کار برای اهداف توسعه پایدار را مدیریت می‌کنند؟
چگونه اهداف توسعه پایدار در دانش مدیریت و برنامه‌های آموزشی معنا می‌شود؟
چه مکانیزم‌های حاکمیتی برای پیاده سازی اهداف توسعه پایدار در سازمان لازم است؟
عوامل فردی، سازمانی و نهادی چگونه بر اجرای اهداف توسعه پایدار تأثیر می‌گذارد؟
چگونه شرکای تجاری، مقامات دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی می‌توانند در کار با اهداف توسعه پایدار شرکت کنند؟
چگونه مردم بین تعهدات اهداف توسعه پایدار و شیوه های فعلی تجارت تناسب دارند؟
چگونه فناوری‌ها و ابزارها می‌تواند در کار بالای اهداف توسعه پایدار تأثیر بگذارد؟
تأثیرات عملی اهداف توسعه پایدار چیست؟
فقر
پیشگیری از بحران و افزایش انعطاف پذیری
راه حل مبتنی بر محیط و طبیعت برای توسعه
انرژی
توانمندسازی زنان
برابری جنسیتی
کارهای تحقیقی را می‌توان در فارمت مشخص شده در وب سایت کنفرانس ارسال کرد: sdg@kardan.edu.af

تمام چکیده‌ها و موضوعات نوشتاری ارسال شده پس از دو بار بررسی منتشر خواهد شد. همه مقالات در جلسات کنفرانس (بصورت آنلاین و چاپ شده با ISBN) منتشر خواهد شد. مقالات منتخب در مجله علوم مدیریت واقتصادی و علوم اجتماعی و انسانی پوهنتون کاردان منتشر خواهد شد.