با کاهش ۲۵ درصدی حق مسکن کارگران مبلغ ۶۰۰ هزار تومان از جیب هر کارگر پرید!
با کاهش ۲۵ درصدی حق مسکن کارگران مبلغ ۶۰۰ هزار تومان از جیب هر کارگر پرید!

دانانیوز: : رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها درباره ابلاغ حق مسکن از تیرماه گفت: با اجرای مصوبه حق مسکن از تیرماه در مجموع ۲۵درصد ازحق مسکن کارگران کم شد. توفیقی گفت: اگر ماهیانه ۲۰۰ هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می‌شد در ۱۲ ماه سال رقمی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ […]

دانانیوز: : رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها درباره ابلاغ حق مسکن از تیرماه گفت: با اجرای مصوبه حق مسکن از تیرماه در مجموع ۲۵درصد ازحق مسکن کارگران کم شد. توفیقی گفت: اگر ماهیانه ۲۰۰ هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می‌شد در ۱۲ ماه سال رقمی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان می‌شد، با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر ۶۰۰ هزارتومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵ درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.

به گزارش دانانیوز به نقل از بورسنا، فرامرزتوفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها در گفتگو با تسنیم، درواکنش به ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفت:زمانی که وزیرکار اقدامی را انجام می‌دهد که مغایربا روح سه جانبه گرایی و روح شورای عالی کار است، زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای عالی کار مشخص نشده بود. وزیرکار در مصاحبه‌ای اعلام کردند که طبق مصوبه شورای عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به دستمزد ۹۹ کارگران و تأکید رهبری مبنی بر اینکه صدای کارگران شنیده شود، دستمزد سال ۹۹ مجدداً‌به بحث گذاشته شد. برخی مولفه‌ها تغییر و برخی دیگر اصلاح شد. یکی از مولفه‌هایی که تغییر کرد بحث حق مسکن کارگران بود. با توجه به اینکه بار‌ها مسئولین اعلام کردند که این مصوبه برای دستمزد ۹۹ کارگران است؛ بنابراین افزایش حق مسکن می‌بایست از ابتدای فروردین ماه ۹۹ اجرایی می‌شد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها گفت: انتظار داریم مجلس قانونی تصویب کند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تصویب در هیأت دولت نداشته باشد در شورای عالی کار به تصویب برسد.

توفیقی گفت: حدود ۶۰۰ هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود ۲۵ درصد است. اگر ماهیانه ۲۰۰ هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می‌شد در ۱۲ ماه سال رقمی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان می‌شد، با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر ۶۰۰ هزارتومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵ درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.