اولویت‌های پژوهشی سال ۹۹ مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین‌المللی
اولویت‌های پژوهشی سال ۹۹ مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین‌المللی

دانانیوز: مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اطلاع استادان، پژوهشگران و دانشجویان می‌‌رساند، سامانه طوبی مرکز مطالعات از تاریخ اول اردیبهشت ماه به جهت ثبت طرح‌های پژوهشی بازگشایی شده است، لذا جامعه دانشگاهی کشور قادر خواهد بود، طرح‌های پژوهشی خود را، از تاریخ ذکر شده در این سامانه ثبت […]

دانانیوز: مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اطلاع استادان، پژوهشگران و دانشجویان می‌‌رساند، سامانه طوبی مرکز مطالعات از تاریخ اول اردیبهشت ماه به جهت ثبت طرح‌های پژوهشی بازگشایی شده است، لذا جامعه دانشگاهی کشور قادر خواهد بود، طرح‌های پژوهشی خود را، از تاریخ ذکر شده در این سامانه ثبت نماید. گفتنی‌ست روند ارزیابی طرح‌های پژوهشی، هرسه ماه یک‌بار انجام می‌شود.

به گزارش دانانیوز از سایت مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین‌المللی، اولویت‌های پژوهشی سال ۹۹ این مرکز به شرح زیر است:


۱- همه‌گیری جهانی ویروس کرونا و گزینه‌های پیش روی در عرصه بین‌المللی

۲- حمایت از بنگاه‌های متکی به سرمایه‌گذاری خارجی در دوران شیوع ویروس کرونا

۳- تقویت اقدامات پیشگیری شیوع بیماری کرونا توسط نهادهای خدمات مردمی

۴- سیاست‌های اقتصادی کلان در دوران پساکرونا

۵- تحریم و فقر

۶- تبعات اجتماعی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی

۷- حقوق امنیت انرژی

۸- الگوی حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی‌های تجدید پذیر ایران

۹- تبعات دولت رانتی

۱۰- آسیب‌شناسی در حوزه مصرف آب پس از کرونا

۱۱- اقدامات و دستاوردهای آموزش‌وپرورش پس از کرونا

۱۲- تدوین مدل بهبودیافته دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران و رشد و توسعه گری از دسته‌بندی‌ها

۱۳- مطالعه تطبیقی سیاست‌گذاری آموزش ایران با سایر کشورهای خاورمیانه

دولت و سیاست‌گذاری

۱۴- نهادهای دولتی در ایران، مطالعه کارآمدی آن‌ها در ضرورت‌های تحول

۱۵- سیاست‌گذاری نظام سلامت

۱۶- سیاست‌گذاری زیست‌محیطی

۱۷- سیاست‌گذاری آموزشی

۱۸- سیاست‌گذاری جنايي

توسعه

۱۹- موضوعاتی در ارتباط با توسعه انسانی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و قضایی

۲۰- ارائه الگوهایی برای حل منازعات سیاسی

۲۱- موضوعاتی در ارتباط با توسعه اقتصادی در سطح کلان

۲۲- بایسته‌های سیاسی توسعه اقتصادی

۲۳- بایسته‌های راهبردی مدیریتی در ارتباط با توسعه اقتصادی

۲۴- تأثیرات ارگان‌های نهادی و حقوقی در توسعه اقتصادی

همبستگی ملی و ملی‌گرایی

۲۵- نقش اقوام در همبستگی ملی

۲۶- همبستگی ملی از منظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

۲۷- بنیادهای هویت ملی (سرزمین- تاریخ- فرهنگ و زبان- دولت و ملت)

۲۸- چالش‌های درونی و بیرونی

۲۹- مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی

سیاست خارجی

۳۰- مفاهیم و موضوعاتی حول محور مسائل بین‌الملل و منطقه

۳۱- ضرورت‌های دیپلماسی اعم از دیپلماسی عمومی، فرهنگی، پارادیپلماسی و دیپلماسی اقتصادی

۳۲- ایران و غرب در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

شهرنشینی و مدیریت شهری

۳۳- تحلیل و ارزیابی تغییر و تحولات شهرنشینی و حل معضلات ناشی از آن

۳۴- مدیریت پسماند

۳۵- تمرکززدایی قدرتی و جغرافیایی

۳۶- برنامه‌ریزی محیطی پایدار منبع آب

۳۷- تبیین الگوی حکمروایی منابع آب

۳۸- نوسازی دانش بومی در مدیریت منابع آب

۳۹- چالش‌های هیدروپولتیک فرارو

۴۰- تنش‌زدایی چالش‌های ژئوپولتیک، ژئواکونومیک

۴۱- مميزي زمين و مستغلات شهري و روستايي

۴۲- ظرفيت و توان‌های محيطي در كارآفريني

۴۳- الگو توسعه پايدار در محورهاي گردشگري

۴۴- ژئومورفولوژی و چالش‌های محیطی

۴۵- تغييرات آنتروپوژنيك

حق، عدالت و حقوق

۴۶- توسعه روش‌های احقاق حق

۴۷- عدالت قانونی و عدالت اجتماعی

۴۸- ارائه الگویی جهت احقاق حقوق طبقات ضعیف جامعه

۴۹- تعاملات و گفتمان‌های نظری

۵۰- نظامات و هنجارهای جامعه بشری

۵۱- قانون‌گذاری مطلوب و لازم‌الاجرا

۵۲- مشخصات و ویژگی‌های قانون‌گذار

۵۳- جرم‌زدایی

۵۴- حقوق مصرف انرژی

روانکاوی و روانشناسی جامعه

۵۵- آسیب‌های اجتماعی

        رشوه و اختلاس

۵۶- مسائل اجتماعی دهکده جهانی و آسیب‌های جهانی‌شدن

۵۷- ترافیک و پیامدهای سیاسی، روانی و اجتماعی آن

۵۸- پیامدهای روانی کرونا در جامعه ایران

۵۹- چالش‌های روان‌شناسانه در جامعه ایران

۶۰- چالش‌های روانی آموزش‌وپرورش در ارتباط با نسل جوان

۶۱- ارگونومی شناختی، آزمون‌های شناختی و فرایندهای شناخت

۶۲- تقویت سازنده استعداد، هوش و خلاقیت و پشتکار

اولویت‌های کمیسیون صنایع مجلس

۶۳- اولویت اول: بازنگری کلی طرح ساماندهي صنعت خودرو با رویکرد اصلاح شیوه حکمرانی شرکتی در صنعت خودروسازی کشور

۶۳- بازتعريف نقش سازمان‌هاي توسعه‌اي و سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور متناسب با اهداف و مکانیسم‌های اجرایی

۶۴- تصویب لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی

۶۵- نظارت بر ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی در صنعت پتروشیمی

۶۶- نظارت بر اجرای دولت الکترونیک

اولویت‌های تخصصی علوم پایه

۶۷- ﺳﻠﻮل‌های ﺑﻨﻴﺎدﯼ و ﭘﺰﺷﮑﯽ مولکولی و بیوتکنولوژی

۶۸- گیاهان داروﯾﯽ

۶۹- ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژﯼ

۷۰- انرژی‌های ﻧﻮ و تجدید پذیر

۷۱- ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رفتاری

۷۳- ایمنی زﯾﺴﺘﯽ

۷۴- ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﮏ

۷۵- ﺗﮑﺘﻮﻧﻴﮏ و زمین‌شناسی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

۷۶- سنتز کاتالیزورهای زیست سازگار

عرصه‌های پژوهشی اقتصادی کلان

۷۷- ﺑﺮرﺳﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ سیاست‌های ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ

۷۸- راهکارهاي اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﺮان و ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻘﺮراﺗﻲ، ﻣﻘﺮرات اﻗﺘﺼﺎدي و اﺻﻼح ﻧﻈﺎم در ﺣﻮزﻩ اﻗﺘﺼﺎدي ماﻟﻴﺎﺗﻲ

۷۹- ﺑﻮدﺟﻪ و دوﻟﺖ ، برنامه‌ریزی ﮐﻼن ﺑﻬﻴﻨﻪ

۸۰- سیاست‌های ارزي و ﺑﺎزار ارز و طلا

۸۱- سیاست‌های سرمایه‌گذاری ﺧﺎرﺟﻲ و آثار ﺁن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر

۸۲- سیاست‌های اقتصادی با رویکرد رانتی

۸۳- هدفمندی رایانه‌ها و دیگر اصلاحات اقتصادی

۸۴- سیاست‌های ارتقاء بهره‌وری، اشتغال و فنّاوری

۸۵- عدالت اجتماعی و فقرزدایی

۸۶- بازارهای مالی (پول، سرمایه، بیمه)

۸۷- طراحی سیستم پولی و بانکداری اسلامی

۸۸- طراحی ابزارهای مالی اسلامی

۸۹- الگوهای تأمین مالی نوین در اقتصاد کشور

۹۰- خصوصی‌سازی و آزادسازی تجارت داخلی و خارجی

۹۱- اقتصاد صنعتی

۹۲- بررسی رقابت، انحصار زدایی و تمرکز و کارایی نظام اقتصادی در سطح بنگاه و صنعت

حوزه انرژی

۹۳- تبدیل، پالایش، ذخیره‌سازی و انتقال گاز طبیعی و نفت

۹۴- کاهش انواع آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای

۹۵- تولید پراکنده، کاهش، کاهش تلفات، افزایش پایداری و هوشمند سازی شبکه‌های انتقال و توزیع برق

۹۶- افزایش بازده فرآیندهای تبدیل انرژی در تولید، انتقال و مصرف نهایی

۹۷- مهندسی کلان سامانه‌های مصرف انرژی

۹۸- ذخیره‌سازی انرژی‌های الکتریکی

حوزه مهندسی عمران و حمل‌ونقل

۹۹- توسعه پایدار در صنعت ساختمان

۱۰۰- رفتار لرزه‌ای سازه‌ها و راه‌های پیش‌بینی زلزله

۱۰۱- کاربرد روش‌های جدید در تحلیل، طراحی و اجرا، مدیریت بهینه سازه‌ها

۱۰۲- کاربرد روش‌های جدید در مدیریت ترافیک، حمل‌ونقل و ایمنی راه‌ها

۱۰۳- مدیریت پسماندها و کاربرد زائد در مصالح ساختمانی

۱۰۴- ایمن‌سازی سازه‌ها، راه‌ها و منابع آبی کشور جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه

کشاورزی

۱۰۵- تهيه و تدوين شاخص‌های مميزي در علوم كشاورزي ايران

۱۰۶- ضعف‌ها در زمینه‌های مختلف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مديريت و اقتصاد كشاورزي و ارائه راهكارها

۱۰۷- انتقال فنّاوری سیستم مداربسته (RAS) در پرورش ماهیان خاویاری

۱۰۸- انتقال تکنولوژی برای کنترل پدیده ریز گردها در ایران(جنوب کشور-خوزستان)

۱۰۹- انتقال دانش و آشنایی با مدل‌های جدید (ET Mapping) در طرح‌های جمع‌آوری آب باران

۱۱۰- ارزیابی آب کشاورزی در دام و شیلات و انتقال دانش برای ارتقاء آن

۱۱۱- ارزیابی آب کشاورزی در زراعت و باغ و انتقال دانش برای ارتقاء آن

۱۱۲- انتقال تکنولوژی برای افزایش بهره‌وری در اراضی شور و قلیایی

۱۱۳- اصلاح روش‌های آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي به‌منظور افزايش بهره‌وری

اولویت‌های پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۱۴- بررسی شبکه‌های توزیع موفق در کشورهای پیشرفته

۱۱۵- بررسی روش‌های همکاری و فعالیت مشترک واحدهای صنفی در قالب شرکت‌های مشترک واحدهای صنفی

۱۱۶- پهنه‌بندی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک کشور

۱۱۷- روش MMI در اکتشافات کانی‌سازی Pb,Zn,Ni,Ag,Au,Cu و تعیین محل حفاری در کانسارهای با پوشش خاک

۱۱۸- تهیه CRM های بومی از خاک‌های معدن

اولویت‌های نیروی انتظامی

۱۱۹- بررسی آسیب‌های اجتماعی نوظهور و تأثیر آن بر امنیت

۱۲۰- بررسی علل و عوامل سرقت‌های اینترنتی در فضای مجازی با ارائه راهکارهای پیشگیرانه

۱۲۱- نحوه پایش و رصد عناصر فعال قاچاق و توزیع مواد اعتیادآور و مقایسه تطبیقی با سایر کشورها

۱۲۲- مطالعات تطبیقی در راستای روش‌های نوین کاهش تصادفات، ارتقاء ایمنی ترافیک و آشنایی با تجهیزات پیشرفته ترافیکی

۱۲۳- مطالعه تطبیقی کلانتری‌های تهران با پلیس‌های کشورهای پیشرفته یا توسعه‌یافته

۱۲۴- مطالعه تطبیقی شرح وظایف پلیس پایتخت با پلیس یکی از پایتخت‌های جهان

محورهای اصلی حل مسائل در حوزه‌ی حفاظت از محیط‌زیست

۱۲۵- مدیریت پسماند:

شناسایی فناوری‌های مناسب به‌منظور تصفیه پساب‌های صنعتی، انسانی و کشاورزی و استفاده مجدد از آن

شناسایی فناوری‌های مناسب به‌منظور تصفیه شیرابه‌های ناشی از دفع پسماند

روش‌های بهینه دفع پسماند با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی

شناسایی فناوری‌های نوین جمع‌آوری پسماندها به تفکیک نوع پسماند

شناسایی روش‌های هماهنگ و استانداردسازی اجرای مدیریت پاک‌سازی، احیاء، کنترل و پیشگیری آلودگی سواحل دریا و کنار رودها ناشی از فعالیت‌های انسانی

۱۲۶- مقابله با پدیده گردوغبار و تثبیت نقاط بحرانی با استفاده از تجارب بین‌المللی

۱۲۷- آب (مدیریت مصرف، ارزش‌گذاری آب، ارزش‌گذاری تالاب)

منابع طبیعی

۱۲۸- آزمون مواد مختلف مطرح‌شده توسط شرکت‌های داخلي و خارجي جهت تثبيت تپه‌های ماسه‌ای در بیابان‌های

داخلي و ساحلي جهت كاهش اثرات ریز گردها در کانون‌های بحراني مختلف

۱۲۹- بهترين روش اصلاح مراتع در اقاليم مختلف آب و هوايي

۱۳۰- معرفي گونه‌های مختلف مرتعي جهت بهبود حاصلخيزي خاک‌های مرتعي

۱۳۱- معرفي روش‌های مختلف مبارزه با فرسايش )بيولوژي، مهندسي و تلفيقي( در اقاليم و خاک‌های مختلف

۱۳۲- تعيين نياز آبي گياهان مرتعي و بياباني

زراعت و باغبانی

۱۳۳- شناسايي، حفاظت و بهره‌برداری اقتصادي از ذخاير ژنتيكي كشور

۱۳۴- توليد لاين‌هاي سبزی‌های مهم كشور و بذور آن‌ها

۱۳۵- شناسايي و معرفي گياهان غله‌اي و علوفه‌اي مقاوم به کم‌آبی

۱۳۶- تحقيق در جهت تهيه و توليد گياهان مقاوم به آفات و بیماری‌های گياهي در محصولات استراتژيك

۱۳۷- چگونگي منع توسعه سطح زیر کشت و به‌جای آن افزايش عملكرد در واحد سطح به‌نحوی‌که مشكلات اجتماعي به

وجود نيايد و استفاده از روش‌های مختلف و استفاده از الگوي كشت و به‌کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشكي

و شوري مناسب ضمن رعايت اقتصادي بودن آن

۱۳۸- چگونگي انتقال کشت‌های فضاي باز به گلخانه‌ها و اعمال محدوديت و ممنوعيت كشت در مناطق كم آب و با

استفاده از حمایت‌های لازم براي اين تغيير

گرایش علوم دامی

۱۳۹- دستيابي به فناوري توليد فرآورده‌های بيولوژيكي )مولتي آنزيم تغذیه‌ای، آنتی‌بادی‌های مؤثر بر عملکرد( در دام و

طيور

۱۴۰- دستيابي به فناوری‌های مناسب جهت بهبود راندمان تولیدمثل و كاربرد ژن‌های كانديد مؤثر بر عملکرد در گوسفند

و بز و گاومیش بومي كشور

۱۴۱- دستيابي به فناوری‌های مناسب زيستي باهدف بهبود ارزش غذايي مواد ليگنوسلولزي ، بهبود بهره‌وری منابع

پروتئيني و بهبود مديريت در تغذيه دام و كاهش خسارات ناشي از تنش‌های محيطي در توليدات دامي

کارگروه هنر و معماری

۱۴۲- توجه به نسبت ميان هنر ، معماري و شهرسازي با محیط‌زیست و تأثیرات آن بر زندگي در طول زمان

۱۴۳- ارتقاء و گسترش مرزهاي دانش باهدف رسيدن به خودکفایی در حوزه هنر و معماري و شهرسازي

۱۴۴- حفظ و گسترش و بازآفرینی هنر و ميراث فرهنگي ايراني – اسلامي

۱۴۵- ارتقاء خلاقيت هنري و ايجاد بسترهاي لازم در جهت رسيدن به ابداع و نوآوري و رشد و شكوفايي استعدادهاي كشور

به‌ویژه در حوزه هنرهاي ملي

۱۴۶- ضرورت توجه به شناخت و اهميت مواريث فرهنگي و هنري ايران با تأکید بر احياء ، حفظ و معرفي آن‌ها به جهان

۱۴۷- تعيين و تعيّن مكانت و جايگاه ارزشي هنر در تعالي و ارتقاء فرهنگي كشور

۱۴۸- آسیب‌شناسی جايگاه و مسائل هنر، معماري و شهرسازي در نظام فرهنگي و ساختاري كشور و لزوم ارائه راهكارهاي

مؤثر براي ارتقاي نظام و فرهنگ هنري ، معماري و شهرسازي

۱۴۹- ارتقاء بينش هنري و نگرش زیبایی‌شناختی و تأثیر آن در زندگي فردي و اجتماعي انساني ايراني

۱۵۰- تعيين مختصات و الزامات هنر و معماري در فرآيند جهانی‌شدن

۱۵۱- شناخت، نقد و ارزيابي هنر معاصر ايران

۱۵۲- نقش و جايگاه هنر ، معماري و شهرسازي در ارتقاء و تعالي فرهنگ جامعه