استارت آپ نانویی، بیابان را به زمین حاصل‌خیز تبدیل می‌کند!
استارت آپ نانویی، بیابان را به زمین حاصل‌خیز تبدیل می‌کند!

دانانیوز: بیابان‌زایی به فرایند تخریب زمین که باعث تغییرات آب وهوایی می‌شود گفته شده که در سراسر زمین در حال افزایش است. شرکت دیزرت کنترل فناوری ارائه کرده که با استفاده از آن نه تن‌ها می‌توان مانع از تخریب بیشتر زمین شد بلکه خاک خشک و بی‌کیفیت را نیز می‌توان به خاک غنی از مواد […]

دانانیوز: بیابان‌زایی به فرایند تخریب زمین که باعث تغییرات آب وهوایی می‌شود گفته شده که در سراسر زمین در حال افزایش است. شرکت دیزرت کنترل فناوری ارائه کرده که با استفاده از آن نه تن‌ها می‌توان مانع از تخریب بیشتر زمین شد بلکه خاک خشک و بی‌کیفیت را نیز می‌توان به خاک غنی از مواد مغذی تبدیل کرد. این خاک نانویی می‌تواند همانند اسفنج رطوبت را در خود حفظ کند و اثرات کود‌ها را افزایش دهد، در حالی که هیچ ماده شیمیایی درگیر این فناوری نبود و تنها از آب و خاک رس استفاده شده است.