به صورت ماهانه در پایگاه اخبار علمی؛ معرفی روابط عمومی برتر دانشگاهها ومراکز علمی و پژوهشی کشور
به صورت ماهانه در پایگاه اخبار علمی؛ معرفی روابط عمومی برتر دانشگاهها ومراکز علمی و پژوهشی کشور

دانانیوز: روابط عمومی های برتر دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشگاههای کشور به صورت ماهانه در پایگاه اخبار علمی اعلام می شود. به گزارش دانانیوز، اخبار علمی یک پایگاه تخصصی پویش اخبار علمی کشور است که به صورت خودکار هر آنچه در اکوسیستم علمی ایران اتفاق می افتد را رصد، دسته بندی و در اختیار شما […]

دانانیوز: روابط عمومی های برتر دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشگاههای کشور به صورت ماهانه در پایگاه اخبار علمی اعلام می شود.

به گزارش دانانیوز، اخبار علمی یک پایگاه تخصصی پویش اخبار علمی کشور است که به صورت خودکار هر آنچه در اکوسیستم علمی ایران اتفاق می افتد را رصد، دسته بندی و در اختیار شما قرار میدهد. چرخه اخبار علمی کشور از دانشگاهها آغاز؛ و در مسیر انجمن های علمی، ژورنالها، کنفرانسها قرار میگیرد و در نهایت در خبرگزاریها تکمیل می شود. اخبار کلیه دانشگاهها، پژوهشگاهها، مراکز تحقیقاتی، وبسایت انجمنهای علمی، ژورنالهای تخصصی کشور و کنفرانسها رصد شده و جزئی ترین رویداد در فضای علمی کشور در وبسایت “اخبار علمی” مستند می شود.

دانانیوز: رتبه بندی روابط عمومی های علمی و دانشگاهیبر اساس تعداد اخبار پوشش داده شده توسط هر مرکز به صورت کلی و در دسته بندی انواع مراکز علمی استخراج و ارائه می شوند.

? https://akhbarelmi.ir/rank