دکتر غلامرضا کریمی: صنايع فرهنگي، نقش مهمي در ارائه تصوير مثبت از يك كشور و سهم بسزايي در اقتصاد بين المللي و توسعه روابط و همکاریهای عمیق بین کشورها دارد
دکتر غلامرضا کریمی: صنايع فرهنگي، نقش مهمي در ارائه تصوير مثبت از يك كشور و سهم بسزايي در اقتصاد بين المللي و توسعه روابط و همکاریهای عمیق بین کشورها دارد

دانانیوز، دکتر غلامرضا کریمی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، بعنوان یک شخصیت علمی و نظریه پرداز حوزه های فرهنگی و روابط بین الملل که در حال حاضر قائم مقامی وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل ونیز دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو برعهده دارد است. به گزارش دانانیوز، با توجه به جایگاه علمی […]

دانانیوز، دکتر غلامرضا کریمی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی، بعنوان یک شخصیت علمی و نظریه پرداز حوزه های فرهنگی و روابط بین الملل که در حال حاضر قائم مقامی وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل ونیز دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو برعهده دارد است.

به گزارش دانانیوز، با توجه به جایگاه علمی و سوابق موفق مدیریتی بین المللی جناب آقای دکتر غلامرضا کریمی در خصوص اهمیت صنايع فرهنگي در جهان امروز، خبرنگار ما موفق شد تا در گفتگوی کوتاهی نظرات این استاد روابط بین الملل را در خصوص صنايع فرهنگي، نقش مهم آن اقتصاد بين المللي و توسعه روابط و همکاریهای عمیق بین کشورها، جویا شود. آنچه در ادامه می خوانید گزیده ای از این گفتگو با آقای دکتر غلامرضا کریمی است:

دکتر غلامرضا کریمی در آغاز گفتگو با تاکید بر این مهم که در جهان امروز، صنايع فرهنگي سهم بسزايي در دسترسي افراد به اطلاعات، آموزش و فرهنگ وهمچنين اشتغال زدايي دارد، اظهار داشت: صنايع فرهنگي از اهميت استراتژيكی در جهان برخوردارست وعلاوه بر این حوزه گسترده نقش مهمي در ارائه ي تصوير فرهنگي يك كشور يا ملت و ايجاد جايگاه مناسب در اقتصاد بين المللي ايفا مي كنند و كشورهايي كه به اين امر مهم پي برده اند، به خوبي از آن استفاده كرده اند تا نفوذ اقتصادي و فرهنگي خودرا در جهان گسترش دهند.
دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی گفت: واقعيت اين است كه كشور ما زمينه ي مساعدي براي بهره گيري از صنايع فرهنگي دارد. بدين معني كه اسباب و لوازم كار براي توليد و انتشار صنايع فرهنگي براي عرضه در داخل و خارج از كشور فراهم است. اما اين كار بدون طراحي برنامه ي استراتژيك ناممكن است.

دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو با اشاره به ما قابليت هاي بسياري براي توسعه ي اين صنايع در ایران وجود دارد گفت:کشور ما دارای منابع انساني كارآمد، منابع مالي و فرهنگ غني است که مهم ترين پايه هاي صنايع فرهنگي را تشكيل مي دهند
دکتر غلامرضا کریمی اظهار داشت: موضوع مهم ديگري كه بايد بدان توجه كرد، اين است كه اين صنايع راه را براي نفوذ فرهنگ هاي بيگانه وتضعيف هويت هاي ملي و فرهنگي هموار مي سازد. بنابراين چنانچه ما در عرصه ي جهاني نتوانيم از اين سلاح فرهنگي به سود خود استفاده كنيم زيان هاي فرهنگي بسياري را متوجه خود مي سازيم.
دانشیار روابط بین الملل در ادامه با بیان این موضوع که هم اكنون زبان انگليسي در اينترنت نسبت به ساير زبان ها حجم عظيمي را به خود اختصاص داده است گفت: اما اين بدين معني نيست كه ما نمي توانيم زبان فارسي را در اين عرصه ي پهناور، عرضه كنيم. بنابراين لازم است كه برتوانمندي هاي خود بيافزاييم و عزمي جدي براي مشاركت فعال و قدرتمندانه در عرصه ي صنايع فرهنگي داشته باشيم.
دکتر غلامرضا کریمی با تاکید بر این موضوع که ملت هاي مسلمان با وجود تفاوت هاي منطقه اي، زباني و نژادي، داراي مشتركات فراوانند كه از تعاليم عاليه اسلام سرچشمه مي گيرد، گفت: همكاري هاي كشورهاي اسلامي در اين عرصه نيز، بسيار پربار و پرثمر خواهد بود. كشورهاي مسلمان مي توانند با مشاركت در زمينه ي توليد و تكثير صنايع فرهنگي شبكه اي قوي و فعال در اين عرصه به وجود آورند. البته پشتيباني آيسسكو نيز در اين خصوص بسيار مهم است. تعاليم و فرهنگ اسلامي، قابليت هاي بسياري براي عرضه در عصر حاضر دارد. ما مي توانيم دست در دست يكديگر با بهره گيري از اين توانمندي ها هم تمدن و فرهنگ بخشي اسلامي را به نسل جوان خوب بشناسانيم و هم آن را در مقابل هجوم و حملات بيگانگان محفوظ بداريم.
دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو در پایان گفت: شايسته است از اين ظرفيت قوي براي همكاري تنگاتنگ در زمينه ي توليد و گسترش صنايع فرهنگي استفاده شود. بي گمان همكار ي در اين زمينه بر غنا و تنوع فرهنگ اسلامي خواهد افزود و همبستگي بين مسلمانان را بيشتر خواهد كرد. ارتباط مداوم بين پديد آورندگان آثار فرهنگي اعم از كتاب، فيلم و نرم افزار و غيره از جمله شرايط لازم براي ايجاد اين همكاري است. همچنين سرمايه گذاري هاي مشترك با نظارت سازمان آيسسكو براي توليد و تكثير صنايع فرهنگي در كشورهاي اسلامي، گام مهمي در راستاي تقويت و گسترش صنايع فرهنگي در جهان اسلام به شمار مي آيد.