هوش مصنوعی در خدمت بهبود تعامل بین ربات و انسان!
هوش مصنوعی در خدمت بهبود تعامل بین ربات و انسان!

دانانیوز: پژوهشگران انویدیا از هوش مصنوعی جهت بهبود تعامل بین ربات و انسان استفاده می کنند.نیاز به ساخت یک سیستم ادراکی است که بتواند به طور دقیق، دست و اشیاء را در حالت های مختلف شناسایی کند. 🔸به گزارش سرویس علوم وفناوریهای نوین دانانیوز، مهندس میثم عباسی،متخصص و پژوهشگر مکاترونیک که مدیریت گروه پژوهشی آینده […]

دانانیوز: پژوهشگران انویدیا از هوش مصنوعی جهت بهبود تعامل بین ربات و انسان استفاده می کنند.نیاز به ساخت یک سیستم ادراکی است که بتواند به طور دقیق، دست و اشیاء را در حالت های مختلف شناسایی کند.

🔸به گزارش سرویس علوم وفناوریهای نوین دانانیوز، مهندس میثم عباسی،متخصص و پژوهشگر مکاترونیک که مدیریت گروه پژوهشی آینده پژوهی فناوری را در” پژوهشکده فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی” برعهده دارد، در یادداشت ارزشمندی که برای دانانیوز فرستاده در توضیح این خبر آورده است: به دنبال ساخت ربات هایی که بتوانند به طور امن و مؤثر در انبار ها و یا خانه با انسان ها همکاری داشته باشند، محققین NVIDIA در آزمایشگاه پژوهشی رباتیک هوش مصنوعی سیاتل یک روش جدید برای تحویل اشیاء از انسان به ربات به وجود آورده اند.

متخصص و پژوهشگر مکاترونیک می گوید: در این روش، ربات در نیمه راه، شیء را از انسان تحویل می گیرد.مسئله اصلی که در این جا به آن پرداخته شده است، نیاز به ساخت یک سیستم ادراکی است که بتواند به طور دقیق، دست و اشیاء را در حالت های مختلف شناسایی کند. در اغلب موارد دست و اشیاء یکدیگر را می پوشانند و مانع تشخیص یکدیگر می شوند. همچنین انسان ممکن است در حین تحویل شیء به ربات، تمرکز خود را روی انجام کار دیگری قرار دهد. تیم تحقیقاتی برای حل این مشکل، رویکرد خود را به دو فاز مختلف تقسیم کرده اند.

☆سرویس علوم وفناوریهای نوین دانانیوز از جناب آقای مهندس میثم عباسی،متخصص و پژوهشگر مکاترونیک و مدیریت گروه پژوهشی آینده پژوهی فناوری ” پژوهشکده فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی” سپاسگزاری می کند.