دکتر بهروز نقویان: برای مدیریت شهری موفق و رفع مشکلات شهری باید از ظرفیتهای گسترده هوش مصنوعی بهره گرفت!
دکتر بهروز نقویان: برای مدیریت شهری موفق و رفع مشکلات شهری باید از ظرفیتهای گسترده هوش مصنوعی بهره گرفت!

به گزارش دانانیوز: دکتر بهروز نقویان پژوهشگر و متخصص حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی که مدیریت پژوهشکده فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی پژوهشگاه فرهنگ و هنر را عده دار است با تاکید بر بی مهری دو غفلت برخی مدیران کشور از حوزه های فناوریهای پیشرفته وکاربردهای مصنوعی در کشور، بر این عقیده است که: در […]

به گزارش دانانیوز: دکتر بهروز نقویان پژوهشگر و متخصص حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی که مدیریت پژوهشکده فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی پژوهشگاه فرهنگ و هنر را عده دار است با تاکید بر بی مهری دو غفلت برخی مدیران کشور از حوزه های فناوریهای پیشرفته وکاربردهای مصنوعی در کشور، بر این عقیده است که: در شهرها ی بزرگ داده های دریافت شده از حسگرها و اینترنت اشیا جمع آوری می کنند و از آنها برای بهبود خدمات شهری استفاده می کنند. درگام بعدی با کمک هوش مصنوعی برای بدست آوردن روش کنترل ترافیک در سرعت و مقیاسی بالاکه برای مسئولان شهرهای انسانی غیرممکن است بهترین تصمیمات اتخاذ می گردد.

در اینجا نحوه کار سیستم های هوش مصنوعی در کنترل ترافیک و اینکه چگونه می توانند به شناسایی الگوهای ترافیکی ، راهنمایی چراغ های راهنمایی و رانندگی و بهبود ایمنی کمک کنند توضیح داده می شود .

اصطلاح AI ترافیک به کاربردهای هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) در سیستم های ترافیکی اطلاق می شود. سیستم های AI ترافیک داده های ترافیک را جمع آوری و تحلیل می کنند ، راه حل هایی تولید می کنند و آنها را در زیرساخت های ترافیک اعمال می کنند.

دانانیوز: پژوهشگر و متخصص هوشمندسازی و هوش مصنوعی بیان می کند: در حال حاضر ، سیستم های هوش مصنوعی ترافیک به شهرها قدرت بهبود نظارت بر ترافیک و تجزیه و تحلیل داده های حمل و نقل را می دهند. در آینده ، یک هوش مصنوعی پایدار و ترافیکی ممکن است قادر به کنترل خودکار جریان ترافیک باشد.

هوش مصنوعی ترافیک با جمع آوری داده ها از سیستم های ترافیکی متصل با کمک اطلاعات لحظه ایی ترافیک فعلی یا سوابق رفتار ترافیکی گذشته را فراهمشده ، کار می کند. برای درک این داده های بدون ساختار ، از مدل های یادگیری ماشین برای پردازش ، تجزیه و تحلیل و یادگیری زیرساخت های ترافیک استفاده می کند. سپس هوش مصنوعی از این بازخوردها برای حل مشکلات ترافیکی استفاده می کند.

دکتر بهروز نقویان اظهار می دارد: سیستم های AI ترافیک قادر به پردازش و تجزیه و تحلیل انواع داده ها ، از جمله تصاویر و فیلم ها هستند. با کمک تکنیک های بینایی رایانه ای ، سیستم های هوش مصنوعی ترافیکی می توانند اشیا in موجود در تصاویر و ویدئوها را از دوربین های ترافیکی ، با تجزیه آنها در شناسایی ویژگی ها ، و مطابقت آنها با کلاس هایی مانند “ماشین” ، “موتور سیکلت” یا “عابر پیاده” تشخیص دهند.

تشخیص و طبقه بندی اشیا می تواند به تمایز بین عابران پیاده و وسایل نقلیه ، بین انواع مختلف وسایل نقلیه و بین ساختمانها و موجودات زنده کمک کند. هوش مصنوعی ترافیک می تواند وسایل نقلیه را بشمارد ، شلوغی جاده را مشخص کند و بر این اساس ترافیک را مسیر جدیدی ایجاد کند .

در یک زمان خاص ، پس از جمع آوری اطلاعات کافی ، هوش مصنوعی ترافیک می تواند الگوها را برای درک بهتر اکوسیستم ترافیک آغاز کندو می تواند یاد بگیرد که بین رویدادهایی که باعث ازدحام می شوند ، مانند تصادف اتومبیل یا ساعت شلوغی ، تفاوت قائل شود. وقتی هوش مصنوعی ترافیک می فهمد که ساعت شلوغی در زمان خاصی اتفاق می افتد ، می تواند تجزیه و تحلیل پیش بینی کرده و از داده ها برای بهبود جریان ترافیک استفاده کند.

در زیر سه روش استفاده از هوش مصنوعی ترافیک برای بهبود مدیریت ترافیک و بهره مندی رانندگان از شهرها وجود دارد.

  1. چراغ راهنمایی

سیستم های AI ترافیکی می توانند چراغ های راهنمایی را بهینه کرده و زمان انتظار در تقاطع ها را کاهش دهند. هوش مصنوعی وسایل نقلیه را در تصاویر دوربین های راهنمایی و رانندگی تشخیص می دهد. اطلاعات به یک مرکز کنترل ارسال می شود ، جایی که الگوریتم ها تراکم ترافیک را تجزیه و تحلیل می کنند. اگر سیستم شلوغی را تشخیص دهد ، می تواند چراغ راهنمایی را بر اساس داده های زمان واقعی به مسیر مجدد ترافیک هدایت کند.

  1. الگوهای ترافیک

با استفاده از تجزیه و تحلیل های پیش بینی شده ، سیستم های هوش مصنوعی ترافیکی می توانند الگوهای ترافیکی را شناسایی کرده و از ازدحام خیابان هاقبل از وقوع جلوگیری یا آن را کاهش دهند. شهرهای هوشمند می توانند یک سیستم AI ترافیکی را با سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) خود ادغام کنند یا AI را در سیستم مدیریت ترافیک پیشرفته (ATMS) خود بسازند.

  1. ایمنی بهبود یافته

سیستم های AI ترافیکی می توانند خدمات اضطراری و حمل و نقل عمومی را ایمن تر و کارآمدتر کنند. هوش مصنوعی ترافیک بین انواع کاربران خیابان هاتفاوت ایجاد می کند و می تواند جریان ترافیک را بر این اساس اولویت قرار دهد. هنگامی که هوش مصنوعی یک وسیله نقلیه اضطراری را تشخیص می دهد ، می تواند ترافیک را دوباره هدایت کند تا به پرسنل اورژانس کمک کند سریعتر به مقصد برسند. اگر اتوبوس در ترافیک گیر کرده باشد ، هوش مصنوعی می تواند در توقف به موقع آن کمک کند.

دکتر نقویان در ادامه در توضیح ویژگی ها شهر هوشمند عقیده دارد:شهر هوشمند (Smart City) به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه‌های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، داری شش معیار اصلی ذیل باشد:

حکمروایی هوشمند (Smart Governance)
شهروند هوشمند(Smart Citizen)
محیط زندگی (Smart Environment)
محل زندگی هوشمند (Smart Home)
اقتصاد هوشمند (Smart Economy)
حمل و نقل هوشمند (Smart Mobility)
انرژی هوشمند (Smart Energy)

دانانیوز:لازم به ذکرست که در ایران علیرغم غفلتها و بی مهریهای رسمی و غیر رسمی! برخی مدیران و سازمانهای ذیربط نسبت گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی، جای خوشحالی است که با پیشگامی و حمایت همه جانبه آقای دکتر محمدعلی مقیسه از اندیشمندان و پژوهشگران صاحب نام که ریاست پژوهشگاه فرهنگ و هنر را نیز برعهده دارند و در پی تلاشهای ارزشمند آقای دکتر بهروز نقویان برای اولین بار پژوهشکده فناوری های پیشرفته و هوش مصنوعی زیر نظر پژوهشگاه فرهنگ و هنر به منظور پژوهش و نحوه عملی سازی فناوری های های پیشرفته و هوش مصنوعی در سطح جهانی و کشوری و با مدیریت دکتر بهروز نقویان با گروهای پژوهشی زیر تشکیل شده است:

  1. گروه پژوهشی تجاری سازی فناوری و اقتصاد
  2. گروه پژوهشی توسعه ارتباطات و همکاری های بین الملل
  3. گروه پژوهشی مطالعات کاربردی هوش مصنوعی و فناوری های پیشرفته
  4. گروه پژوهشی مطالعات آینده نگاری علوم و تلفیق فناوری های پیشرفته