با هدف افکارسنجی، نیازسنجی و نیازسازی؛محمدعلی امام هادی: اندیشکده شایستگی‌سازی دانشجویان راه اندازی می شود!
با هدف افکارسنجی، نیازسنجی و نیازسازی؛محمدعلی امام هادی: اندیشکده شایستگی‌سازی دانشجویان راه اندازی می شود!

دانانیوز: معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از راهاندازی اندیشکده شایستگی‌سازی دانشجویان در آینده نزدیک برای نخستین بار در سطح ملی و دانشگاهی خبر داد. به گزارش دانانیوز از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، محمدعلی امام هادی گفت: اندیشکده شایستگی سازی دانشجویان در قالب اتاق فکر به منظور افکارسنجی، نیازسنجی و نیازسازی طراحی شده است. […]

دانانیوز: معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از راهاندازی اندیشکده شایستگی‌سازی دانشجویان در آینده نزدیک برای نخستین بار در سطح ملی و دانشگاهی خبر داد.

به گزارش دانانیوز از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، محمدعلی امام هادی گفت: اندیشکده شایستگی سازی دانشجویان در قالب اتاق فکر به منظور افکارسنجی، نیازسنجی و نیازسازی طراحی شده است.

وی افزود: این اندیشکده در چند فاز با تمرکز بر ابعاد علمی و مباحث نظری به کمک پژوهش راه اندازی می شود و سیاست های آن در مرکز امید «مرکز ارتقای مهارت و یادگیری دانشجویان» اجرایی و عملیاتی می شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: طرح این اندیشکده به تصویت هیات رییسه دانشگاه رسیده و پس از ارائه طرح تفصیلی با هدف انجام مطالعات بر روی میزان موفقیت اندیشکده های دیگر، فاز اجرایی آن شروع به کار می کند.

امام هادی تصریح کرد: در این اندیشکده با بهره مندی از توان اساتید، کارشناسان و دانشجویان فعال در نهادهای دانشجویی، موانع و مشکلات موجود در فضای فرهنگی رصد می شود تا اقدامات عملیاتی در مرکز امید انجام شود.

وی به گستره پیاده سازی و اجرای این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر با هماهنگی وزارت بهداشت، این طرح به صورت پایلوت در مدت زمان مشخصی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اجرا می شود و در صورت صلاح دید معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، به صورت ملی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور عملیاتی می شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: با راه اندازی این اندیشکده برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ شاهد رویدادی بزرگ در راستای پرورش شایستگی های فرهنگی تربیتی فراگیران و دانش آموختگان حوزه سلامت در سطح دانشگاهی و ملی خواهیم بود.