دكتر حسين مهری: بانك صنعت و معدن، در ارزيابي وزارت اقتصاد، رتبه دوم استقرار بانکداری دیجیتال را کسب کرده است/آمادگي درونسازماني اصل مهمی در اجرای بانكداري ديجيتالی است!
دكتر حسين مهری: بانك صنعت و معدن، در ارزيابي وزارت اقتصاد، رتبه دوم استقرار بانکداری دیجیتال را کسب کرده است/آمادگي درونسازماني اصل مهمی در اجرای بانكداري ديجيتالی است!

دانانیوز: عمده خدمات بانك صنعت و معدن، به اشخاص حقوقی است و بیشتر در قالب بانكداري شركتي فعاليت كرده و صنعتگران، كارآفرينان و معدنكاران از خدمات اين بانك استفاده مي كنند و ارتباط با گستره اي از شركت ها و بنگاه ها، حركت به سوي بانكداري هوشمند و ديجيتال را تسهيل مي كند.  به گزارش […]

دانانیوز: عمده خدمات بانك صنعت و معدن، به اشخاص حقوقی است و بیشتر در قالب بانكداري شركتي فعاليت كرده و صنعتگران، كارآفرينان و معدنكاران از خدمات اين بانك استفاده مي كنند و ارتباط با گستره اي از شركت ها و بنگاه ها، حركت به سوي بانكداري هوشمند و ديجيتال را تسهيل مي كند.

 به گزارش دانانیوز به نقل از  روابط عمومی و امور مشتريان بانك صنعت و معدن، دكتر حسين مهري تصريح كرد: بانك صنعت و معدن در سال گذشته بر اساس ارزيابي وزارت امور اقتصادی و دارایی رتبه دوم را در زمينه استقرار بانکداری دیجیتال، مطابق با اهداف ترسیم شده توسط اين وزارتخانه و به عنوان بخش مهمی از اقتصاد هوشمند، در بين بانك هاي دولتي كسب كرد.
دكتر مهري بيان نمود: بانك صنعت و معدن استقرار و توسعه بانكداري ديجيتال را از اولويت هاي اصلي خود مي داند و براي اين مهم شوراي ديجيتال را تشكيل داده است كه با حضور اساتيد اين حوزه هر دو هفته جلسات آن برگزار مي شود و برنامه ها و طرح هاي اجرايي با سرعت و مطابق با سند مربوطه به پيش مي رود.
دكتر مهري يادآور شد: عمده خدمات این بانک به اشخاص حقوقی است و بیشتر در قالب بانكداري شركتي فعاليت كرده و صنعتگران، كارآفرينان و معدنكاران از خدمات اين بانك استفاده مي كنند و ارتباط با گستره اي از شركت ها و بنگاه ها، حركت به سوي بانكداري هوشمند و ديجيتال را تسهيل مي كند.
وي خاطرنشان ساخت: از جمله مزايايي توسعه بانكداري ديجيتال، افزايش سرعت در ارائه خدمات و کنترل هر چه بیشتر در عملیات بانکی، كاهش هزينه ها، رضايتمندي مشتريان، ایجاد شفافیت و جلوگيري از فساد و رانت خواري بوده و سبب افزايش بهره وري و كارآيي سازمان شده است.
وي افزود: اكنون براي اجرايي شدن ۳۹ پروژه در زمينه بانكداري ديجيتال بيش از ۲۰۰ نفر به صورت مستقيم و در ۵ منطقه كشور فعاليت مي كنند و به موازات اين حركت، فرهنگ سازي در درون سازمان انجام مي گيرد و بر اين باوريم كه آمادگي سازماني موضوع مهمي در پياده سازي بانكداري ديجيتال خواهد بود.
دكتر مهري تاكيد كرد: بانك صنعت و معدن، با تكيه بر سرمايه انساني توانمند خود و با فرهنگ سازي در درون سازمان براي رشد بانكداري ديجيتال گام بر مي دارد و مي تواند به جايگاه نخستين بانك در حوزه بانكداري ديجيتال و اقتصاد هوشمند دست يابد.
وي خاطرنشان ساخت: امسال به عنوان سال جهش توليد در جهت كمك به صنعتكاران و معدنكاران، در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، مانده سپرده ها با رشد ۶۳ درصد، گشايش اعتبارات اسنادي ريالي با رشد ۱۰۰ درصد، مصوبات با افزايش ۷۸ درصد، قراردادها ۵۰ درصد، پرداخت ها ۵۷ درصد و وصولي ۱۲۴ درصد رشد به دنبال دارد و اين روند همچنان در جهت دستيابي به رشد ۱۰۰ درصدي تمام شاخص هاي عملياتي ادامه خواهد يافت.
شايان ذكر است در اين مراسم از چهار سرويس جديد بانك صنعت و معدن تحت عنوان سامانه هاي سدف، هدف، پات و ساحب رونمايي گرديد.