شدت فضای کرونایی؛ !/ناراضی و ناشادی  والدین وبچه ها از نواقص فضای مجازی و شاد!
شدت فضای کرونایی؛ !/ناراضی و ناشادی  والدین وبچه ها از نواقص فضای مجازی و شاد!

دانانیوز: ادامه فعالیت مدارس و مراکز آموزشی در نقاطی که قرمز نیست، دغدغه هایی ایجاد کرده است.به گزارش دانانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، باوجود افزایش محدودیت های اجتماعی در مناطقی که وضعیت فراگیری کرونا در آنها قرمز اعلام شده، مراکز آموزشی و مدارس در سایر نقاط کشور بصورت محدود همچنان فعالیت […]

دانانیوز: ادامه فعالیت مدارس و مراکز آموزشی در نقاطی که قرمز نیست، دغدغه هایی ایجاد کرده است.
به گزارش دانانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، باوجود افزایش محدودیت های اجتماعی در مناطقی که وضعیت فراگیری کرونا در آنها قرمز اعلام شده، مراکز آموزشی و مدارس در سایر نقاط کشور بصورت محدود همچنان فعالیت می کنند که این امر باعث بروز نگرانی هایی به ویژه برای والدین دانش آموزان شده است.

دانانیوز: اگرچه برخی از والدین نیز، ناراضی از تحصیل بچه ها در فضای مجازی و شاد، باز بودن مدارس را می پسندند، اما به نظر می رسد که اکثریت خانواده ها تعطیلی را ترجیح می دهند.