جلسه دفاعیه رساله دکتری حقوق خصوصی با موضوع ” عدم شناسایی آراء داوری در حقوق ایران، فرانسه و مقررات *آنسیترال” برگزار شد
جلسه دفاعیه رساله دکتری حقوق خصوصی با موضوع ” عدم شناسایی آراء داوری در حقوق ایران، فرانسه و مقررات *آنسیترال” برگزار شد

دانانیوز: مهم‌ترین موارد عدم شناسایی و اجرای آراء داوری عبارتند از: عدم اهلیت طرفین موافقتنامه داوری؛ بی‌اعتباری یا فقدان موافقتنامه داوری معتبر، عدم صلاحیت دیوان داوری، تخلف در ترکیب دیوان داوری یا عدم رعایت تشریفات داوری، عدم قابلیت داوری موضوع اختلاف،…. به گزارش سرویس تحصیلات تکمیلی دانانیوز از دانشگاه آزاد اسلامی ، جلسه دفاعیه رساله […]

دانانیوز: مهم‌ترین موارد عدم شناسایی و اجرای آراء داوری عبارتند از: عدم اهلیت طرفین موافقتنامه داوری؛ بی‌اعتباری یا فقدان موافقتنامه داوری معتبر، عدم صلاحیت دیوان داوری، تخلف در ترکیب دیوان داوری یا عدم رعایت تشریفات داوری، عدم قابلیت داوری موضوع اختلاف،….

به گزارش سرویس تحصیلات تکمیلی دانانیوز از دانشگاه آزاد اسلامی ، جلسه دفاعیه رساله دکتری دانشجو حامد مقیسه با عنوان ” عدم شناسایی آراء داوری در حقوق ایران، فرانسه و مقررات *آنسیترال” با راهنمایی استاد دکتر حسن مرادی و با حضور استاد مشاور دکتر مصطفی تقی‌زاده انصاری در گروه حقوق دانشگاه آزاد بصورت مجازی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، رساله مذکور با محوریت آراء داوری در حقوق ایران، فرانسه و با تاکید بر مقررات *آنسیترال” در دو کشور از سوی استادان راهنما و مشاورین مورد بحث و بررسی و دفاعیه دانشجو حامد مقیسه با درجه مطلوب مورد تایید هیئت داوران قرار گرفت.
دانشجو حامد مقیسه در ابتدا با قدرشناسی از زحمات پدر و مادرخود این گونه ادای احترام کرده، “خدای بزرگ و مهربان را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیب ام ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان آرامش گرفته و از خورشید پرفروغ وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم.”
وی سپس مراتب قدردانی از زحمات استادان دکتر حسن مرادی که راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و دکتر مصطفی تقی‌زاده انصاری استاد مشاور رساله و دکتر علی‌محمد مکرمی مدیر گروه حقوق و سایر استادان و داوران دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرده و در بخش چکیده رساله خود آورده است: داوری بین‌المللی که از آن به عنوان یکی از برترین و مؤثرترین مکانسیم‌های حل و فصل اختلافات قراردادی بین‌المللی یاد می‌شود، همواره از استقلال و خودکفایی کامل برخوردار نبوده و در معرض دخالت‌های متعدد دادگاه‌های ملی با هدف اعمال نظارت و کنترل بر رسیدگی‌های داوری و یا تسهیل اجرای آن‌ها قرار دارد. یکی از شیوه‌های این تأثیرگذاری، نقش و تأثیر دادگاه‌های ملی در عدم شناسایی و اجرای آراء داوری بین‌المللی است. امروزه الزامات حاکمیتی، به ویژه لزوم رعایت مقررات نظم عمومی ملی و بین‌المللی و نیز، حفظ شأن و منزلت داوری و احترام به اراده طرفین در کنار حمایت از ایشان به منظور برخورداری از یک رسیدگی منصفانه و عادلانه، دخالت دادگاه‌های ملی در موارد مصرح قانونی را توجیه می‌کند. بر این مبنا، در این رساله سعی بر این است تا موارد عدم شناسایی و اجرای آراء داوری را در قواعد نمونه آنسیترال، نظام حقوقی ایران و قوانین فرانسه مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، مهم‌ترین موارد عدم شناسایی و اجرای آراء داوری عبارتند از: عدم اهلیت طرفین موافقتنامه داوری؛ بی‌اعتباری یا فقدان موافقتنامه داوری معتبر، عدم صلاحیت دیوان داوری، تخلف در ترکیب دیوان داوری یا عدم رعایت تشریفات داوری، عدم قابلیت داوری موضوع اختلاف، نقض نظم عمومی و نقض اصول دادرسی منصفانه.
کلیدواژگان: داوری، داوری بین‌المللی، نظم عمومی، دادرسی منصفانه، آنسیترال، صلاحیت.
*آنسیترال یکی از نهاد های مهم در حقوق بازرگانی بین الملل است. کمیسیون حقوق تجارت بین‌‌الملل سازمان ملل متحد ( United Nations Commission on International Trade Law) که به اختصار آن را آنسیترال (UNCITRAL) در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ با هدف ارتقا هماهنگی و یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل (to promote the progressive harmonization and unification of international trade law) تاسیس شد.