استانداردهای ملی حوزه “فناوری نانو” کشور به ۱۱۱ عدد رسید!
استانداردهای ملی حوزه “فناوری نانو” کشور به ۱۱۱ عدد رسید!

دانانیوز: استاندارد «فناوری نانو – رهیافت‌های ترتیبی برای شناسایی و مشخصه‌یابی نانومواد نقره در منسوجات – راهنما» در نودمین اجلاسیه استانداردهای فناوری نانو تصویب و برای انتشار آماده شد، با تصویب آن، تعداد استانداردهای حوزه فناوری نانو به ۱۱۱ عدد رسید. به گزارش دانانیوز به نقل از ستادویژه توسعه فناوری نانو، استاندارد «فناوری نانو – […]

دانانیوز: استاندارد «فناوری نانو – رهیافت‌های ترتیبی برای شناسایی و مشخصه‌یابی نانومواد نقره در منسوجات – راهنما» در نودمین اجلاسیه استانداردهای فناوری نانو تصویب و برای انتشار آماده شد، با تصویب آن، تعداد استانداردهای حوزه فناوری نانو به ۱۱۱ عدد رسید.

به گزارش دانانیوز به نقل از ستادویژه توسعه فناوری نانو، استاندارد «فناوری نانو – رهیافت‌های ترتیبی برای شناسایی و مشخصه‌یابی نانومواد نقره در منسوجات – راهنما» با حمایت گروه استاندارد و ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو و با مشارکت جمعی از اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه‌های مختلف به ویژه مواد و نساجی و کارشناسان ستاد توسعه فناوری نانو تدوین شد.
منبع مورد استفاده برای تدوین این استاندارد ملی، استاندارد ASTM E ۳۰۲۵ است. با تصویب این استاندارد، تعداد استانداردهای ملی کشور در حوزه فناوری نانو به ۱۱۱ عدد رسید.
این استاندارد نحوه استفاده از رهیافت‌های ترتیبی را برای شناسایی و مشخصه‌یابی نانومواد نقره در منسوجات مصرفی ساخته شده از الیاف مصنوعی و طبیعی ارائه می‌کند. این استاندارد پارچه‌ها و اجزای آن مانند الیاف و نخ مورد استفاده در ساخت و تولید منسوجات مصرفی دارای نانومواد بر پایه نقره را شامل می‌ شود. البته این استاندارد برای آنالیز نانومواد نقره موجود در ماتریس منسوجات غیرمصرفی و پوشش‌های نقره لایه نازک با فقط یک بعد در مقیاس نانو کاربرد ندارد.
این استاندارد به‌عنوان منبعی برای استفاده سازندگان، تولیدکنندگان، آنالیزکنندگان، سیاستگذاران، تنظیم‌کنندگان مقررات و سایر افراد مرتبط با منسوجات تدوین شده است. دانانیوز: مفاد این استاندارد به‌طور ویژه برای اندازه‌گیری نانومواد نقره ارائه شده است، هر چند رهیافت ساختاریافته بیان شده در این استاندارد، برای سایر نانومواد مورد استفاده برای اصلاح و عمل آوری منسوجات نیز قابل استفاده است.