ارتباط تغییرات باکتری روده با اوتیسم!/مشکلات دستگاه گوارش در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم شایع است!
ارتباط تغییرات باکتری روده با اوتیسم!/مشکلات دستگاه گوارش در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم شایع است!

دانانیوز: یک مطالعه جدید که در مجله “Science Advances” منتشر شده است از ارتباط احتمالی بین اوتیسم و اختلالات میکروبیوم روده خبر می‌دهد. این تحقیق مکانیزمی را نشان می‌دهد که به وسیله آن تغییر جمعیت باکتری‌های روده می‌تواند منجر به سم زدایی غیرطبیعی میکروبی و اختلال در عملکرد میتوکندری شود. به گزارش دانانیوز به نقل […]

دانانیوز: یک مطالعه جدید که در مجله “Science Advances” منتشر شده است از ارتباط احتمالی بین اوتیسم و اختلالات میکروبیوم روده خبر می‌دهد. این تحقیق مکانیزمی را نشان می‌دهد که به وسیله آن تغییر جمعیت باکتری‌های روده می‌تواند منجر به سم زدایی غیرطبیعی میکروبی و اختلال در عملکرد میتوکندری شود.

به گزارش دانانیوز به نقل از ایسنا، گیزمگ نوشت: قطعاً ارتباط بین باکتری‌های روده و اختلال طیف اوتیسم(ASD) یکی از جذاب ترین زمینه‌های تحقیق در مورد میکروبیوم است. مشکلات دستگاه گوارش در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم شایع است و در چندین مطالعه اخیر نشان داده است که علائم رفتاری و روانی اوتیسم در کودکان را می‌توان با استفاده از پیوند مدفوع از افراد سالم بهبود بخشید. به بیان ساده در حالی که برخی از گونه‌های باکتریایی را می‌توان به طور کلی خوب و برخی دیگر بد دانست، اما هیچ راه حلی برای درمان اختلالات میکروبیوم وجود ندارد و همین باعث می شود که محققان نتوانند دقیقا در مورد تأثیر میکروبیوم بر بیماری بدانند. در تلاش برای غلبه بر این مانع، گروه بزرگی از دانشمندان چینی استراتژی تحلیلی جدیدی به نام “گروه شبه جفت”(quasi-paired cohort) را ایجاد کردند. در ابتدا محققان گروهی متشکل از ۷۹ کودک هم سن و هم جنس را که نیمی از آنها مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و نیمی دیگر دارای علائم عصبی بودند را مورد بررسی قرار دادند.

آزمایش اولیه ژنومیک میکروبیوم تفاوت کمی در تنوع باکتریایی بین دو گروه نشان داد. تعداد انگشت شماری از اختلافات بین دو گروه مشخص شد، اما این اختلافات به طور کلی با آنچه در تحقیقات قبلی مشخص شده بود مطابقت داشت. گام بعدی محققان ایجاد یک گروه شبه جفت بود و این شامل جفت کردن نمونه‌های خاص افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با نمونه‌های افراد کنترل شده دارای زمینه‌های متابولیکی مشابه بود. محققان با انجام آزمایشات بیشتر توانستند چیزی فراتر از تفاوت‌های ساده در جمعیت باکتری‌ها را شناسایی کنند. محققان موفق شدند تفاوت های متابولیکی کلیدی بین افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و افراد دارای علائم عصبی را دریابند. در این تحقیق پنج نقص در مسیر متابولیک مشخص شد. این کمبودها/نقص‌ها به فرآیندهای سم زدایی ناشی از برخی آنزیم‌های تولید شده توسط باکتری‌های روده مرتبط بودند. محققان فرض کردند که این فرایند کمبودهای سم زدایی میکروبیوم می‌تواند پاتوژنز را در افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم تحت تأثیر قرار دهند.

دانانیوز: محققان در این مطالعه نوشتند: یکی از اصلی ترین تظاهرات پاتولوژیک اختلال طیف اوتیسم، اختلال در عملکرد میتوکندری است که به دلیل خاصیت لیپوفیلیک، هدف اصلی سموم آلی است. وقتی سم زدایی میکروبی روده در اختلال طیف اوتیسم به شدت مختل شود، ممکن است سموم بیشتری با منشا خارجی و داخلی وارد گردش خون شده و به میتوکندری بافت‌های مختلف آسیب برساند. بنابراین، یافته‌های ما در مورد سم زدایی میکروبی مختل شده، توضیح می‌دهد که چرا کودکان اختلال طیف اوتیسم در برابر سموم محیطی بسیار آسیب پذیر هستند و نشان می‌دهد که نقص سم زدایی میکروبی ممکن است در پاتوژنز اختلال طیف اوتیسم نقش داشته باشد. محققان نتیجه گرفتند سم زدایی میکروبی نادرست با اختلال طیف اوتیسم و اختلال در عملکرد میتوکندری ارتباط دارد.