ستاد توسعه زیست‌فناوری؛ فراخوان فعالان بخش نهال برای ارتقای امنیت غذایی
ستاد توسعه زیست‌فناوری؛ فراخوان فعالان بخش نهال برای ارتقای امنیت غذایی

دانانیوز: ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اهمیت ارتقای امنیت غذایی کشور با انتشار فراخوانی از شرکت های دانش بنیان و فناور برای ارایه طرح‌های فناورانه خود در بخش نهال دعوت کرد. به گزارش دانانیوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این فراخوان […]

دانانیوز: ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اهمیت ارتقای امنیت غذایی کشور با انتشار فراخوانی از شرکت های دانش بنیان و فناور برای ارایه طرح‌های فناورانه خود در بخش نهال دعوت کرد.

به گزارش دانانیوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این فراخوان در جهت حمایت از طرح تولید بار اول، توسعه مقیاس و توسعه بازار مصولات در حوزه نهال سالم و گواهی شده، ارایه شده است.

شرکت های دانش بنیان و فعالان این حوزه باید طرح‌هایی خود را در حوزه های «کسب دانش فنی سالم‌سازی و تولید هسته‌های اولیه ارقام بومی و ارقام و پایه های تجاری جدید»، «ایجاد باغ‌های الگویی از نهال‌های پایه رویشی و نهال‌های گواهی شده از ارقام تجاری»، «تولید انبوه نهال‌های پیوندی گواهی شده پایه بذری مرکبات»، «تولید انبوه نهال‌های گواهی شده از ارقام تجاری باغی»، «ایجاد شرکت‌های توانمند برای مدیریت زنجیره تولید، توزیع و مصرف» و «تولید کیت‌های تشخیصی برای تسهیل ارزیابی اصالت و سلامت نهال» ارایه دهند.

دانانیوز: فعالان این حوزه می توانند طرح های خود را تا ۳۰ آبان ماه با رعایت بالا بودن سطح آمادگی فناوری و سطح آمادگی بازار، زیرساخت لازم و مواد اولیه پایدار برای استمرار در تولید محصول، وجود بازار داخلی برای محصول طرح یا تضمین صادرات برای محصولات ارز آور، استفاده از فناوری های جدید و کارآمد در اجرای طرح و امکان اخذ مجوز های لازم به آدرس پست الکترونیکی bioproducts@biodc.isti.ir ارسال کنند.