رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور: رشد کیفی برنامه ها و بسته های تحولی سازمان، بر سه محور[ مدرسه انطباقی]،  [توسعه مشارکت وکاهش تمرکز] و [بسته مداخلات طلایی و به هنگام] است
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور: رشد کیفی برنامه ها و بسته های تحولی سازمان، بر سه محور[ مدرسه انطباقی]،  [توسعه مشارکت وکاهش تمرکز] و [بسته مداخلات طلایی و به هنگام] است
دانانیوز: برنامه های این سازمان در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸، با افزایش ۷ برنامه رشد 2.۲  برابر، فعالیت ها با افزایش از ۱۸ فعالیت به ۴۶ فعالیت، رشد 5.2  برابر و خرده نظام هایی که برنامه های سازمان مبتنی برآنها تدوین شده، از سه خرده نظام به شش خرده نظام افزایش یافته است.

به گزارش دانانیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دکتر سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی؛ در ششمین جلسه تبیین بسته های تحولی برای مدیران استانی،که به صورت مجازی برای معاونین مدیرکل، روسای مناطق نوزدگانه ومعاونین ومدیران مدارس استثنایی استان همدان در شبکه شاد اجرا شد، با بیان اینکه  در تدوین بسته های تحولی سازمان آموزش وپرورش استثنایی، توسعه کمی وکیفی برنامه ها مد نظر بوده است اظهار کرد: بر همین اساس برنامه های این سازمان در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸، با افزایش ۷ برنامه رشد ۲٫۲  برابر، فعالیت ها با افزایش از ۱۸ فعالیت به ۴۶ فعالیت، رشد ۵٫۲  برابر و خرده نظام هایی که برنامه های سازمان مبتنی برآنها تدوین شده، از سه خرده نظام به شش خرده نظام افزایش یافته است.
وی گفت: رشد کیفی برنامه نیز با تدوین بسته های تحولی محقق شده است، که مشتمل بر سه بسته مدرسه انطباقی، بسته توسعه مشارکت وکاهش تمرکز و بسته مداخلات طلایی وبهنگام می باشد که ۸ برنامه و۳۰ فعالیت رادر برمی گیرد و  ۹۲درصد از فعالیت های  بسته های تحولی نوآورانه وتاسیسی است و ۵٫۷  درصد برنامه های آنها رویکرد استمراری دارند.
برنامه ها و فعالیت های  بسته تحولی مدرسه انطباقی
حسینی در ادامه به تبیین  بسته مدرسه انطباقی پرداخت و گفت: مولفه ها، اجزا و ارکان مدرسه باید با نیازهای دانش آموزان انطباق یابد و با شرایط آنها متناسب شود. دراین راستا باید برای دانش آموزان با نیازهای ویژه مدرسه انطباقی با انعطاف ها ومتناسب سازی خود بتواند پاسخگوی نیازهای آموزش وپرورشی وتوانبخشی همه گروه های دانش آموزان باشد و با این هدف بسته تحولی مدرسه انطباقی با سه برنامه و ۹ فعالیت تولید شده است.
وی گفت، اولین برنامه این بسته تحولی، مناسب سازی مبتنی بر توانمندسازی مدیران، معلمان، هدایت وبهره برداری از امکانات وظرفیت ها وخلق فرصت هاست، که نهضت آموزش زبان اشاره با توجه به پوشش تحصیلی قریب ۱۸ هزار دانش آموز آسیب دیده شنوایی، برای ۴ هزار نفراز معلمان، مدیران ، والدین وکارکنان دستگاههایی که بیشترین ارتباط را با این گروه از افراد دارند طراحی شده است
وی افزود: همچنین نهضت آموزش خط بریل با وجود قریب به ۸ هزار دانش آموز آسیب دیده بینایی که در ۲۳ مدرسه ویژه نابینایان یا در مدارس مدارس پذیرا به تحصیل اشتغال دارند، پیش بینی شده است ،که تاپایان برنامه باید ۱۰۰۰ نفراز معلمان، مدیران، اولیا وسایر ذینفعان خصوص خط بریل  آموزش های لازم را دریافت نمایند.
رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور، تربیت معلمان چند مهارتی را نیز یکی دیگر از فعالیت های برنامه توانمند سازی برشمرد وگفت: پوشش ۱۰ درصدی آموزش و  تربیت معلمان چند مهارتی سال در۱۳۹۹از جمله برنامه های توانمند سازی معلمان است.
وی شبکه جامع آموزش واطلاع رسانی دربستر فناوری های نوین را برنامه دوم این بسته تحولی دانست وگفت: امروزه پس از جهان فیزیکال وجهان ایده آل ،جامعه شناسان از  فضای مجازی را به عنوان جهان سوم به رسمیت می شناسند و  با توجه به شیوع بیماری کرونا  این جهان ضرورت بیشتری یافته است.
حسینی گفت: در این برنامه سه فعالیت طراحی شده که، تولیداپلیکیشن جامع آموزش وپرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه دربستر شبکه شاد با بکارگیری مدرنترین شیوه ها، همه اطلاعات مربوط به گروهها و دوره های مختلف آموزش وپرورش استثنایی را دربردارد
وی افزود:  در کناراین اپلیکیشن، سامانه ندای همراه در دستور کار قرار گرفته است،که در روزهای آتی افتتاح خواهدشد، برای پوشش این برنامه ۱۶ نفر از مشاوران آموزش های تخصصی لازم را دیده اند و مقرر گردیده است که به صورت شبانه روزی پاسخگوی مخاطبین در ۲۳ هزار مدرسه پذیرا در سراسرکشور باشند.
دانانیوز، رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور، سومین فعالیت را  ایجاد پایگاه جامع آموزش برشمرد وگفت: این پایگاه مدرسه جامع آموزش مجازی است که  در تمام گروه های هفت گانه و دوره ها ورشته های مختلف، دروس دراین پایگاه بارگذاری شده است.
حسینی افزود: علاوه برآن مدرسه مجازی درهر استان نیز باید بیشترین محتوای آموزشی با بهترین شیوه های ارائه برای دانش آموزان بانیازهای  ایجاد شود، که این فعالیت در۷  استان اجرایی شده وتاپایان سال ۱۳۹۹ نیز سایر استانها کشور واجد مدرسه مجازی می شوند.