محمدمهدی رادمند: با وحدت وغیرت ایرانی، “مذاکره” قطعاپایان مبارزه نیست‌!
محمدمهدی رادمند: با وحدت وغیرت ایرانی، “مذاکره” قطعاپایان مبارزه نیست‌!
دانانیوز: دست در دست هم ایران خود را با مهربانی و اتحاد گلستان کنیم و از مذاکره نترسیم و تیم مذاکره اهل و اشنای به سیاست را با نظر رهبر خود انتخاب و این بن بست های خلق شده وبحرانهای پیاپی در فضای سیاسی کشور را بشکنیم.

به گزارش دانانیوز،محمدمهدی رادمند_ در گفتمان سیاسی کنونی کشور و‌در مقابل تشدید تحریمها عملا مردمان سرزمین ایران به دو دسته تقسیم شده اند:

۱) طیف اصلاح طلب ها که از روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب خواستار تعامل با جهان پیرامونی و مذاکره برای برون رفت از بن بستهای سیاسی یا اقتصادی یا نظامی با دشمن بودند و رهبری انها در این مقطع از تاریخ با رییس محترم جمهور است.

۲) طیف به اصطلاح اصولگرا که از همان ابتدا از هرگونه ارتباط مستقیم و مذاکره با دشمنان بیزار بوده و حتی سفرای اعزامی دشمن برای مذاکره را از داخل فرودگاه با فشار بر امام امت دست خالی به امریکا برگردانیدندو رهبری ان طرز فکر در فضای سیاسی کشور با احزاب به اصطلاح پیرو رهبری و امام است تجربه تلخ بی تعهدی دشمن به تعهدات خود در برجام دست اورد تفکر اول و دستاورد تفکر دوم ماجرای تلخ نوشیدن جام زهر توسط امام راحل بودواقعیت اما چیز دیگری است فضای سیاسی فعلی کشور از سه موضوع اساسی در رنج است

الف) مذاکره با دشمن به معنای پایان مبارزه نیست یعنی میتوان در مذاکرات هوشیار عمل کرد و امتیاز هم گرفت یا بعد از مذاکره مبارزه را تشدید هم کرد

ب) سیاست یک علم است و مذاکرات باید بر مبنای اصول علمی شکل بگیرد الان روحانیت و نظامیان و عوام الناس بیش از اهل علم سیاست و‌دانشمندان سیاسی پرچمداری فضای سیاسی کشور را به عهده دارندرهبر انقلاب صراحتا فرمودند من سیاستمدار نیستم من یک انقلابی اماز خضوع و خضوع ایشان یاد بگیریم و کار را به کاردانان بسپاریم تا گره های موجود باز شود ان شاالله

ج) مشکل اسیب پذیری جدی وحدت امت است، ما ایرانی ها ملت باغیرتی هستیم اگر وحدت همه به عنوان ملت ایران و زیر پرچم جمهوری اسلامی شکل بگیرد هیچ دشمنی تاب مقاومت در مقابل ما را نداردنفوذ دشمن و‌تاثیر پذیری از شایعات و وجود عناصر جاسوس در هر دو طیف موجود هر سه در زایشگاه چند دستگی متولد میشوند.

دانانیوز: بیاییم با این سه نسجه شفاف که حوشبختانه در کلمات امام راحل و رهبری عزیز هم متبلور است دست در دست هم ایران خود را با مهربانی و اتحاد گلستان کنیم و از مذاکره نترسیم و تیم مذاکره اهل و اشنای به سیاست را با نظر رهبر خود انتخاب و این بن بست های خلق شده وبحرانهای پیاپی در فضای سیاسی کشور را بشکنیم. ان شاالله. دکتر محمد مهدی رادمند ابان ۹۹