جدیدترین شماره مجله فرهنگ دیپلماسی( آبان و آذر ۹۹) به مدیر مسئولی دکتر علامرضا کریمی منتشر شد
جدیدترین شماره مجله فرهنگ دیپلماسی( آبان و آذر ۹۹) به مدیر مسئولی دکتر علامرضا کریمی منتشر شد

دانانیوز: دومین شماره مجله فرهنگ دیپلماسی، آبان و آذر ۱۳۹۹ به مدیر مسئولی دکتر غلامرضا کریمی عضوهیئت علمی روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی منتشر شد. به گزارش دانانیوز، در این شماره مصاحبه با اساتید و دیپلمات هایی نظیر حسین امیر عبداللهیان، صباح زنگنه، نادر انتصار، حسین سالارآملی، حمیدرضا امیری نیا، مهدی قلعه نوی، علیرضا شیخ […]

دانانیوز: دومین شماره مجله فرهنگ دیپلماسی، آبان و آذر ۱۳۹۹ به مدیر مسئولی دکتر غلامرضا کریمی عضوهیئت علمی روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی منتشر شد.

به گزارش دانانیوز، در این شماره مصاحبه با اساتید و دیپلمات هایی نظیر حسین امیر عبداللهیان، صباح زنگنه، نادر انتصار، حسین سالارآملی، حمیدرضا امیری نیا، مهدی قلعه نوی، علیرضا شیخ عطار و عبدالحمید علیزاده و همچنین مقالاتی از غلامرضا ذاکر صالحی، سعید حجاریان، غلامرضا انصاری، سیدحسین موسویان، غلامرضا کریمی، محمود سریع القلم، ناصر هادیان، محمد حسین عادلی، محسن چیت ساز، سیروس فیضی و دهها متخصص دیگر به چاپ رسیده است
موضوع محوری این شماره به نقش و جایگاه سردار شهید قاسم سلیمانی در سیاست منطقه ای ج. ا. ایران اختصاص یافته و پرونده ویژه این شماره” دیپلماسی علم و فناوری” است.
برای سفارش نشریه به سایت مجله مراجعه کنید تا نسخه چاپی برای شما ارسال گردد.

به گزارش دانانیوز: مجله فرهنگ دیپلماسی با تکیه‌بر ارتباط گسترده با کادر علمی دانشگاهی و نیز مدیران کارکشته و ماهر حوزه دیپلماسی، در نظر دارد با مرور تاریخی دیپلماسی که تداعی‌گر درس‌های موفقیت و عبرت گرفتن از کاستی‌ها است، فراهم آوردن نظام خاصی از دانش دیپلماسی، و تلاش و ممارست در پیشنهاد مسیرهای موفقیت و دوری از راههای پردردسر، به‌منزله مشاوری مورد اعتماد در حوزه دیپلماسی کشور بدل شود تا بلکه از این رهگذر، فرهنگ دیپلماسی را در کشور تقویت نماید و به دستگاه دیپلماسی کشور خدماتی ارزانی دارد.

مجله فرهنگ دیپلماسی به ‌نقد و ارزیابی مقوله‌های مهم در مسیـر دیپلماسـی مانند منـافــع ملی، سیاست خارجی و ابزارها و روش‌های دیپلماتیک خواهد پرداخت و سیاست‌گذاری خاص خود را پیشنهاد خواهد کرد. در این راه، هرگونه پردازش اطلاعات و اخبار با رعایت و احترام به قانون اساسی، قانون مطبوعات و دیگر قوانین حاکم کشور انجام خواهد گرفت.

ادرس سایت:
www.farhangdiplomacy.com
لینک کانال:
@farhangdiplomacy