بیانیه استاد ناصر بزرگمهر، پیشکسوت و مدرس روزنامه نگاری: به احترام تصمیم پنج تشکل صنفی، رای من “جناب رحمانیان مدیر مسئول محترم روزنامه شرق” است!
بیانیه استاد ناصر بزرگمهر، پیشکسوت و مدرس روزنامه نگاری: به احترام تصمیم پنج تشکل صنفی، رای من “جناب رحمانیان مدیر مسئول محترم روزنامه شرق” است!
دانانیوز: استاد ناصربزرگمهر ، مدیر مسئول دو موسسه مطبوعاتی وفرهنگی روزگار و صمت با ۷روزنامه در حال انتشار صمت، گسترش صنعت، گسترش تجارت، روزگارما، روزگار اقتصاد، روزگارمعدن، روزگارخودرو و مجله ماندگار روزگاروصل و پایگاه خبری گسترش نیوز و نویسنده دو کتاب مشهور مدیریت کوتوله ها و مدیریت لی لی پوت ها و معاون مطبوعاتی و فرهنگی استان تهران در دهه هفتاد بوده اند.

به گزارش دانانیوز” بخش ویژه اخبار انتخابات هیئت نطارت برمطبوعات” ، بیانیه پیشکسوت و استادروزنامه نگاری حرفه ای مطبوعات ایران استاد ناصربزرگمهر ، مدیر مسئول دو موسسه مطبوعاتی وفرهنگی روزگار و صمت با ۷روزنامه در حال انتشار صمت، گسترش صنعت، گسترش تجارت، روزگارما، روزگار اقتصاد، روزگارمعدن، روزگارخودرو و مجله ماندگار روزگاروصل و پایگاه خبری گسترش نیوز و نویسنده دو کتاب مشهور مدیریت کوتوله ها و مدیریت لی لی پوت ها و معاون مطبوعاتی و فرهنگی استان تهران در دهه هفتاد و همکار مرحوم احمد بورقانی معاون مطبوعاتی دوران اصلاحات به شرح ذیل منتشر شد:

به نام او که هر چه بخواهد همان‌می شود.

شنیده ایم‌که هر ملتی لیاقت همان حکومتی را دارد که بر او فرمان می راند.
انتخاب های ما از دهداری تا شورای شهر و از مجلسین تا ریاست جمهوری،در همه این سالها نشانه سواد،فهم، دانش و فرهیختگی و کم و کاستی های ما بوده است.
از کوزه همان برون تراود که در اوست.
ازانتخاب گفتگوی تمدنها به پوپولیسمی رسیدیم که در
بی تدبیری و ناامیدی باید جستجو کرد.
شعارهای فاقد قدرت اجرایی، در انتخاب یک عضو، یعنی یک هفتم از هیات نظارتی که بر طبق ماده ۱۱شرح وظایفش در ۲بند (بررسی صدور پروانه درخواست امتیاز نشریه، رسیدگی به تخلفی که از دبیرخانه گزارش شده باشد)خلاصه می گردد، مرا بر سرگردانی اندیشه خیل عظیم یارانی متحیر کرده است که می خواهند سی چهل بند از قدرت نداشته قانونی را به سرانجام برسانند.
متحیرم از یاران فرهیخته ای که قرار است پرچمدار اندیشه و آزادگی و دانایی جماعتی باشند که خواننده ما هستند.
در عجبم از کسانی که قادر به اداره نشریه ای کوچک نشده وبندنافشان به یارانه گره خورده است و اصول اولیه روزنامه نگاری حرفه ای را در مکتب علم و تجربه به درستی نیاموخته اند، چگونه در سر، هوای نفس میز و مقامی کرده اند که پایه های آن در خیال استوارشده است.
دانش روزنامه نگاری با امتیاز و پروانه و یارانه و حمایت دولتی و خصوصی و پول و ثروت و فقر و اجاره دادن و اجاره کردن یک نشریه بوجود نمی آید،این ها شعار است، آب در هاون بی خردی کوبیدن است.
بقای مطبوعات امروز ایران در بنگاهداری و استفاده بهینه از بهره وری است،همچنان که موفقیت آنها در حذف یارانه و تلاش برای کسب آزادی و رهاشدن از نظارت دولت و بدست آوردن اعتمادمردم است.
رزومه فردی همه ما باید بر مبنای دانش علمی،تجربه، خوشنامی و موفقیت در انتشار نشریه ای باشد که هرکس و با هر نام در طول زندگی کاری اش گره خورده است.
من در دهه هفتم زندگی و با ۴۹ سال حضور حرفه ای در مطبوعات ایران و انتشار بیش از صد روزنامه و مجله و داشتن دهها مسئولیت در بخش دولتی و خصوصی و بیش از سی سال تدریس رشته ارتباطات در دو شاخه روزنامه نگاری و روابط عمومی در دانشگاه های کشور ودریافت اولین کارت روزنامه نگاری حرفه ای در جشنواره مطبوعات و سه مدال چهره‌ماندگار مدیریت روابط عمومی کشور،ستاره روابط عمومی ایران و استاد روابط عمومی علم و عمل و به عنوان اولین مدیر برگزیده روابط عمومی بعد از انقلاب اسلامی وکسب پروانه اولین امتیاز نشریه در اسفند ۱۳۵۸ و ایجاد اولین روزنامه سهامداری ایران و دهها عنوان دیگر که با جستجویی ساده، قابل مطالعه است، دوستان رسانه ای خود را به انتخابی آگاهانه و خردمندانه بدون‌ منم زدن ها، توهین،افترا، خودبزرگ بینی وبا کمی دقت، ترغیب می کنم.
با ارادت بسیار برای همه کسانی که خود را کاندیدا نموده اند و خصوصاچندعزیز ارجمند جنابان بهبهانی،پاک آیین، مقدم،محرابی و دیگران که به آنها مهر دوستانه دارم و آرزو می کنم در این انتخابات هم به آنچه دوست دارند دست یابند، از دوستان و دانشجویان عزیزم که امروز به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی دست پیدا کرده اند، انتظار دارم که خرد و اندیشه را دستمایه رای خودنمایند.
به احترام تصمیم ۵ تشکل صنفی که عضوی از آن هستم و انتخاب شخصیتی محترم،پیشنهاد می کنم دل به کسی ببندید که حداقل از هیچ، چیزی ساخته است و از دورافتاده ترین نقطه شرق کشور آفتابش طلوع کرده است و ما با هر گرایشی نشریه اش را با دقت می خوانیم. رای من نیز جناب رحمانیان مدیر مسئول محترم روزنامه شرق است.
والسلام‌.
ناصربزرگمهر