دبیران و اعضای “کمیته های عالی تخصصی” بانک سرمایه منصوب شدند
دبیران و اعضای “کمیته های عالی تخصصی” بانک سرمایه منصوب شدند

به گزارش دانانیوز به نقل از بورسنا، اداره روابط عمومی بانک سرمایه اعلام کرد: طی احکام جداگانه ای از سوی آقای فرج الله قدمی مدیرعامل این بانک دبیران و اعضای کمیته های عالی تخصصی بانک سرمایه، « کمیته عالی منابع انسانی و جبران خدمات»، « کمیته عالی حسابرسی»،« کمیته عالی مدیریت ریسک»،« کمیته عالی رعایت […]

به گزارش دانانیوز به نقل از بورسنا، اداره روابط عمومی بانک سرمایه اعلام کرد: طی احکام جداگانه ای از سوی آقای فرج الله قدمی مدیرعامل این بانک دبیران و اعضای کمیته های عالی تخصصی بانک سرمایه، « کمیته عالی منابع انسانی و جبران خدمات»، « کمیته عالی حسابرسی»،« کمیته عالی مدیریت ریسک»،« کمیته عالی رعایت قوانین و مقررات»، « کمیته عالی فناوری اطلاعات»، « کمیته عالی مدیریت برنامه ریزی، امور مالی و سرمایه گذاری» انتخاب شدند:

*خانم دکتر غزال اسدبیگی به عنوان «دبیر کمیته عالی منابع انسانی و جبران خدمات»

*آقای علی ترابی به عنوان «دبیر کمیته عالی فناوری اطلاعات»

*آقای مسعود صارمی نوری به عنوان «دبیر کمیته عالی حسابرسی»

*خانم مهری لطفی به عنوان «دبیر کمیته عالی مدیریت ریسک»

*آقای امیر حسین صفری به عنوان «دبیر کمیته عالی رعایت قوانین و مقررات»

*جناب آقای کاظم جلیلی به عنوان «دبیر کمیته عالی مدیریت برنامه ریزی، امور مالی و سرمایه گذاری»
براساس این گزارش همچنین آقای حسین موفقی اردستانی به عنوان «عضو کمیته عالی فناوری اطلاعات» – آقای مجتبی اسماعیل زاده به عنوان «عضو کمیته عالی فناوری اطلاعات» -آقای بهزاد گل دوست به عنوان «عضو کمیته عالی مدیریت برنامه ریزی، امور مالی و سرمایه گذاری» منصوب شده اند.
دانانیوز:گفتنی است که وظایف کمیته های عالی در بانکها براساس وظایف محوله از سوی بانک مرکزی و مقررات داخلی هر بانک، به جهت لزوم وحدت رویه در فرآیندهای اجرایی و ارائه یکسان خدمات در ارکان بانک و نیز ایجاد بسترهای لازم برای نظارت و کنترل بر عملکرد واحدهای ستادی و صف بر اساس ضوابط و مقررات از پیش تعیین شده تشکیل شده و همچنین مرجع و مسئول بررسی ، اصلاح و تایید بخشنامه های بانک بوده و تمام واحدهای اجرایی و ستادی، موظف به اجرای مفاد بخشنامه ها و اطلاعیه های صادره از سوی این کمیته ها می باشند.