فیفا، اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را تایید کرد!
فیفا، اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را تایید کرد!

دانانیوز: فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) روند برگزاری مجمع و تدوین اساسنامه و قوانین انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران را تایید کرد. به گزارش دانانیوز به نقل از ایرنا، فدراسیون فوتبال ایران خبر داد که فدراسیون بین‌المللی فوتبال با ارسال نامه‌ای به دبیرکل فدراسیون فوتبال ضمن اعلام وصول، روند برگزاری مجمع، اساسنامه و قوانین انتخاباتی را برای […]

دانانیوز: فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) روند برگزاری مجمع و تدوین اساسنامه و قوانین انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران را تایید کرد.

به گزارش دانانیوز به نقل از ایرنا، فدراسیون فوتبال ایران خبر داد که فدراسیون بین‌المللی فوتبال با ارسال نامه‌ای به دبیرکل فدراسیون فوتبال ضمن اعلام وصول، روند برگزاری مجمع، اساسنامه و قوانین انتخاباتی را برای تصویب در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تایید کرد.
مجمع فدراسیون فوتبال قرار است هشتم آذرماه و به صورت آنلاین برگزار شود. فیفا از فدراسیون فوتبال ایران خواسته که ظرف مدت ۱۰ روز پس از برگزاری مجمع، نقشه راه برگزاری انتخابات طبق اساسنامه و قوانین انتخاباتی برای فیفا ارسال شود.