جلسه علنی امروز مجلس؛ اعلام وصول طرح تقسیم چهارگانه استان سیستان و بلوچستان  /طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
جلسه علنی امروز مجلس؛ اعلام وصول طرح تقسیم چهارگانه استان سیستان و بلوچستان  /طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
دانانیوز: طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش دانانیوز له نقل از مهر، سیدمحسن دهنوی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

  • طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
  • طرح قانون نحوه اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر مصوبات شوراهای عالی کشور
  • طرح الحاق دو تبصره به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن
  • طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
  • طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به ۴ استان

همچنین دهنوی بیان کرد: استرداد لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی شماره ثبت ۸۸ به موجب درخواست مورخ ۲۵ آبان ماه ۹۹ ریاست محترم جمهور به دلیل امکان استفاده از احکام قانونی موجود جهت وصول به اهداف مدنظر و به استناد بند یک ماده ۱۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.