یک کاتالیزور برای تحول دیجیتال؛ اکوسیستم های ساخت هوشمند
یک کاتالیزور برای تحول دیجیتال؛ اکوسیستم های ساخت هوشمند

دانانیوز: اکوسیستم های تولیدی در حال تسریع در تحول و نتایج دیجیتالی هستند ، به گونه ای که متولیان اولیه رشد دو برابر رشد درآمد ، بلوغ دیجیتال و ارائه محصول / خدمات جدید نسبت به سایر محصولات خود را دارند.به گزارش دانانیوز(گروه دانایاران)، مقاله زیر ترجمه ای از منبع تحصصی ذکر شده است که […]

دانانیوز: اکوسیستم های تولیدی در حال تسریع در تحول و نتایج دیجیتالی هستند ، به گونه ای که متولیان اولیه رشد دو برابر رشد درآمد ، بلوغ دیجیتال و ارائه محصول / خدمات جدید نسبت به سایر محصولات خود را دارند.
به گزارش دانانیوز(گروه دانایاران)، مقاله زیر ترجمه ای از منبع تحصصی ذکر شده است که توسط آقای مهندس علی فرخی انجام شده و برای دانانیوز ارسال شده است، ضمن سپاس از لطف و زحمات ایشان، مقاله زیر را باهم می خوانیم: اختلال مداوم و مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری همه گیر COVID-19 ، فوریت تولیدکنندگان را برای تسریع در ابتکارات تولید هوشمند برای رقابت در آینده افزایش داده است. گزارش جدید Deloitte و تولیدکنندگان اتحاد برای بهره وری و نوآوری (MAPI) با عنوان “تسریع در تولید هوشمند: ارزش یک رویکرد اکوسیستم” ، چگونگی تأثیر ابتکارات تولید هوشمند توسط COVID-19 را بررسی کرده و یک رویکرد اکوسیستم را برای کمک به شرکت ها پیشنهاد می دهد البته ، تحول دیجیتال را تسریع کرده و بهره وری و عملکرد را هدایت می کنیم.
به عنوان بخشی از این مطالعه ، Deloitte و MAPI بیش از ۸۵۰ نفر از مدیران شرکت های تولیدی را در ۱۱ کشور آمریکای شمالی ، اروپا و آسیا مورد بررسی قرار دادند که نشان دهنده رد پای کارخانه حدود ۱۰ هزار تاسیسات است.
به عنوان بخشی از این مطالعه ، Deloitte و MAPI بیش از ۸۵۰ نفر از مدیران شرکت های تولیدی را در ۱۱ کشور آمریکای شمالی ، اروپا و آسیا مورد بررسی قرار دادند که نشان دهنده رد پای کارخانه حدود ۱۰ هزار تاسیسات است.

درک نگرانی های کلیدی
اختلال در COVID-19 و دستیابی به اهداف سودآوری همچنان دو نگرانی بزرگ است. بیش از ۷۰٪ از رهبران تولیدی مورد بررسی ، نسبتاً تحت تأثیر تأثیر همه گیر بر عملیات ، عرضه و تقاضا و همچنین دستیابی به اهداف سودآوری ، نگران یا بسیار نگران هستند. از بسیاری جهات ، این عدم اطمینان بر اهمیت روزافزون اتخاذ ابتکارات تولید هوشمند که می تواند چابکی ، سرعت و عملکرد را هدایت کند ، تأکید می کند.
استفان گلد ، رئیس و مدیر عامل شرکت MAPI می گوید: “در حالی که تولیدکنندگان همچنان با یک همه گیر جهانی و عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی روبرو هستند ، رهبران تولید باید به سازگاری و سرمایه گذاری در مراحل بعدی سفرهای دیجیتالی خود ادامه دهند.” “شرکتهای کاملاً متصل به تولیدکنندگان این امکان را می دهند تا قابلیتهای خود را گسترش دهند ، صرفه جویی در هزینه را شناسایی کنند و برای دوره پس از COVID آمادگی بیشتری داشته باشند. من پیش بینی می کنم صنعت با قدرت و چابکی بیشتر از این بحران خارج شود. “
بر این اساس ، انتظار می رود سرمایه گذاری در ساخت هوشمند افزایش یابد ، و سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص دهد. در یک بررسی جداگانه از مدیر عامل MAPI ، ۸۵٪ از رهبران موافقت کردند یا کاملاً موافقت کردند که سرمایه گذاری در کارخانه های هوشمند تا ژوئن ۲۰۲۱ افزایش یابد ، و به همین ترتیب “۲۰۲۰ Deloitte and مطالعه اکوسیستم ساخت هوشمند MAPI “62٪ از پاسخ دهندگان را متعهد به ادامه یا تسریع در سرمایه گذاری ها کردند. کسانی که جلوتر می روند نیز نشان دادند که آنها به طور متوسط ۲۰٪ بیشتر از بودجه قبلی کارخانه های بودجه اختصاص می دهند.
عملکرد بهتر از طریق اکوسیستم ها
به طور کلی ، این مطالعه نشان داد تولیدکنندگانی که به خارج از سازمان خود می آیند تا عمدا با فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات ارتباط برقرار کنند ، از دیگران بهتر عمل می کنند و تحول دیجیتالی آنها را تسریع می کنند.
هشتاد و هشت درصد از تولیدکنندگان نظرسنجی موافقت کردند که همکاری با شرکای خارجی ، فروشندگان و سایر شرکت ها برای تحقق کامل تولید هوشمند و اهداف دیجیتالی خود مهم است. در حقیقت ، با تجزیه و تحلیل تولیدکنندگان فورچون ۵۰۰ مشخص شد شرکت هایی که بیش از ۱۵ اتحاد استراتژیک دارند ، دو برابر رشد درآمد ثبت کرده اند ، در مقایسه با شرکت هایی که کمتر از ۱۵ اتحاد دارند.
این مطالعه همچنین نشان داد که تولید کنندگان متمرکز بر اکوسیستم ، دو برابر سرعت بلوغ دیجیتال و تحویل محصولات و خدمات جدید را تجربه کرده اند. و ۳۱ درصد از پروژه های خود را در مقابل ۱۵ درصد از پروژه ها برای کسانی که هنوز در داخل متمرکز هستند ، عملیاتی کرده بودند.
“در حالی که تولیدکنندگان با گرد و غبار همه گیر و اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند ، در حال کشف است که تحول دیجیتال باید سفری مشترک با شرکای خارجی باشد. امروز شرکت ها به دنبال فراتر از سیلوی سازمان خود هستند تا شبکه های قدرتمندی از فروشندگان را تأسیس کنند تا بتوانند از قابلیت ها و راه حل های دیجیتال استفاده کنند که نتایج را ایجاد می کند. ” “این اکوسیستم ها باعث پیشرفت چابکی ، کارایی و تولید با سرعتی می شوند که اکثر شرکت ها برای دستیابی به آن به تنهایی تلاش می کنند. برای تولیدکنندگانی که به دنبال تقویت رقابت ، مقیاس سازی توانایی های تولید هوشمند خود و رشد در دنیای پس از COVID هستند ، زمان اتخاذ رویکرد اکوسیستم اکنون است. “
منبع:
https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/article/21145580/smart-construction-ai-style

☆ترجمه متن بالا حاصل زحمات جناب مهندس علی فرخی، با ۲۳ سال سوابق مهندسی درصنایع نفت،گاز،پتروشیمی ویوتیلیتی. مشاور مهندسی طرح میدان نفتی ازادگان جنوبی، مدیر مهندسی وتوسعه کسب وکار شرکت فناور مدیریت ساخت آراد،در مرکز رشد دانشگاه علم وصنعت است