سفیران پاکیزگی؛ زحمتکشانی که حتی با خطرات کرونا، پایانی برای کارشان نیست!
سفیران پاکیزگی؛ زحمتکشانی که حتی با خطرات کرونا، پایانی برای کارشان نیست!
دانانیوز: فعالیت‌هایی که هیچ وقت پایان ندارد، هرچه که پای کار باشی باز هم روز جدیدی هست که شرح وظایف برای آن تعریف شده باشد...

به گزارش دانانیوز به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، مجموعه همکاران زحمتکش، با تلاش و خدوم شهرداری ساری در بخش رُفت و روب از آن دست همکارانی هستند که کارشان پایانی ندارد؛ تعطیل پذیر نیست و بی وقفه ادامه دارد در چهار فصل سال…
فعالیت‌هایی که هیچ وقت پایان ندارد، هرچه که پای کار باشی باز هم روز جدیدی هست که شرح وظایف برای آن تعریف شده باشد…

دانانیوز: در مجموعه تصاویری که مشاهده می کنید تلاش این عزیزان در یک روز سرد و بارانی پاییز است که به انجام وظیفه مشغولند تا هم پاکیزگی و آراستگی شهری فراهم شود و هم هدایت جریان آب های سطحی به مشکل برنخورد.از همراهی شهروندان ساروی سپاسگزاریم. مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری