بهروز نقویان از “کاربرد هوش مصنوعی در طب سنتی”  می گوید!
بهروز نقویان از “کاربرد هوش مصنوعی در طب سنتی”  می گوید!
دانانیوز: هوش مصنوعی این امکان را فراهم می کند که ترکیبات شیمیایی بیشتری با آزمایشات انسانی کمتر آزمایش شود و باعث سریعتر ، ارزانتر و ایمن تر شدن دارو شود.

به گزارش دانانیوز( سرویس فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی): دکتر بهروز نقویان– شاید برایتان عجیب باشد صنعت داروی سازی بجای نمونه های انسانی با کمک برنامه شبیه سازی بدن انسان با هوش مصنوعی که به عنوان بدن مجازی انسان عمل می کند ، می تواند به پیش بینی واکنش افراد یا نمونه انسانی نسبت به داروهای درمانی جدید کمک کند. این امکان را فراهم می کند که ترکیبات شیمیایی بیشتری با آزمایشات انسانی کمتر آزمایش شود و باعث سریعتر ، ارزانتر و ایمن تر شدن دارو شود.و نکته جالب اینجاست در کشورهای دارای طب سنتی نیز برای آزمایش از چنین روش ها استفاده می شود.

پیشرفت های اخیر هوش مصنوعی در بیوتکنولوژی بهره می برد و برای کشف پتانسیل درمانی ترکیبات شیمیایی موجود در داروهای سنتی مانند ترکیبی از عصاره های چهار گیاه آسیایی که برای درمان اختلالات خونی مانند کم خونی استفاده می شود ، استفاده می کنند. این کار با یک گزارش جامع از میراث دارویی غنی کره از یک کتاب ۴۰۰ ساله به نام دونگل استفاده می شود .اکنون با توجه به اینکه روال تایید دارو سنتی در کشور مخصوصا در درمان کرونا توسط وزارت بهداشت ماهها طول می کشد پژوهشکده فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی در کمک به طب سنتی و مکمل در ساختن شیبه ساز انسانی با هوش مصنوعی آماده بودهو قادر خواهیم با کمک متخصصان طب سنتی و مکمل در زمان بسیار کمکی تایید صحت و موثر بودن دارو را بدست آوریم و بالعکس تاثیر داروهای جدید ناشناخته وارداتی را قبل از توزیع و فورا اعلام گردد بجای اینکه بعد ۸ ماه بی تاثیری داروها پس از کلی تلفات اعلام گردد.