سعید صالح: استفاده از سایر اپلیکیشن ها برای مدارس غیردولتی مجاز است  /عدم رعایت ساعات آموزش را گزارش دهید!
سعید صالح: استفاده از سایر اپلیکیشن ها برای مدارس غیردولتی مجاز است  /عدم رعایت ساعات آموزش را گزارش دهید!
دانانیوز: مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به عدم ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن ها و نرم افزارهای آموزشی مجازی دیگر در مدارس غیردولتی در کنار شبکه شاد گفت: اگر اولیاء شکایتی پیرامون عدم رعایت ساعات مصوب تدریس در فضای مجازی دارند، شکایت خود را در سامانه مشارکت ها ثبت کنند.

به گزارش دانانیوز، سعید صالح در گفت وگو با ایسنا، درباره استفاده از اپلیکیشن های دیگر به جز شاد در  مدارس غیردولتی اظهار کرد: مدارس غیردولتی همانند سایر مدارس باید وارد شبکه شاد می شدند، اما این اجازه داده شده که اگر می خواهند خدمات افزوده ای در بسترهای دیگری ارائه دهند که با هماهنگی ادارات می توانند این کار را انجام دهند.
وی در پاسخ به اینکه بنابراین استفاده از اپلیکیشن های دیگر غیرمجاز نیست؟ گفت: خیر، استفاده از ال ام اس های رایج در مدارس غیردولتی ممنوع نیست.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در این دوران شیوه های جدید آموزش، امتحان و به کار گرفته می شوند گفت:  کرونا علی رغم تلفات و خسارت هایی که دارد، درس های بزرگی به جامعه داده و امید است فضای جدیدی که ایجاد شده به آموزش و پرورش کمک کند از روش های سنتی گذشته عبور کند.
وی افزود: فرصتی دست داده که می تواند در توسعه آموزش های مجازی در آینده نقش مهمی ایفا کند.
صالح درباره نارضایتی برخی اولیاء مبنی بر عدم رعایت ساعات مصوب تدریس در فضای مجازی و روند نظارت بر این موضوع نیز گفت: اگر اعتراضی هست، اولیاء می توانند به ادارات و سامانه مشارکت ها مراجعه، شکایت خود را ثبت و کدرهگیری دریافت کنند؛ به موضوع رسیدگی می شود و حتما پاسخ مردم را می دهیم.