سهم ۴۰ دانشگاه بزرگ کشور از لایحه بودجه ۱۴۰۰
سهم ۴۰ دانشگاه بزرگ کشور از لایحه بودجه ۱۴۰۰
دانانیوز: سهم ۴۰ دانشگاه بزرگ کشور از لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد که بیشترین رشد بودجه به دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی شیراز اختصاص دارد.

به گزارش دانانیوز به نقل از مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این لایحه بودجه دانشگاه‌ها در قالب جدول اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مجری درج شده است. در لایحه بودجه عملکرد سال ۱۳۹۸، مصوب ۱۳۹۹ و برآورد سال ۱۴۰۰ در کنار همدیگر ارائه شده است.

بررسی بودجه ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور نشان می‌دهد که دانشگاه تهران همچنان دارای بیشترین بودجه در میان دانشگاه‌های کشور است.

همچنین برآوردهای بودجه‌ای سال ۱۴۰۰ مشخص می‌کند که رشد بودجه دانشگاه‌ها برای دانشگاه فردوسی مشهد، تهران، صنعتی امیرکبیر و علامه طباطبایی بیشترین رشد و دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان و شهید باهنر کرمان کمترین میزان رشد را در میان این ۲۰ دانشگاه دارند.

جدول اعتبارات هزینه‌ای ۲۰ دانشگاه وابسته به وزارت علوم (بر مبنای جدول اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰)

ردیفدانشگاهمصوب ۱۳۹۹(مبالغ به میلیون ریال)برآورد ۱۴۰۰(مبالغ به میلیون ریال)تخمین میزانرشد بودجه
۱دانشگاه تهران۳,۷۹۸,۰۴۰۹,۲۴۸,۲۲۵۲.۴ برابر
۲دانشگاه فردوسی مشهد۳,۳۷۶,۲۵۷۵,۹۸۲,۲۲۷۲.۶
۳دانشگاه شهید بهشتی۳,۱۳۷,۵۵۲۵,۷۶۷,۷۷۳۱.۸
۴دانشگاه تربیت مدرس۳,۱۵۸,۱۶۲۵,۲۵۴,۸۰۵۱.۶
۵دانشگاه تبریز۳,۰۳۵,۹۷۵۵,۱۰۲,۵۰۹۱.۶
۶دانشگاه شیراز۳,۱۱۲,۷۵۶۴,۹۸۹,۵۴۹۱.۶
۷دانشگاه صنعتی شریف۲,۴۳۱,۲۴۷۴,۹۶۵,۹۷۳۲.۰
۸دانشگاه صنعتی امیرکبیر۲,۳۰۳,۰۵۸۴,۸۷۸,۰۹۹۲.۱
۹دانشگاه شهید چمران اهواز۲,۴۹۵,۷۶۲۴,۱۲۳,۸۹۹۱.۶
۱۰دانشگاه اصفهان۲,۴۴۰,۷۷۵۴,۱۱۶,۳۲۲۱.۶
۱۱دانشگاه علم و صنعت ایران۲,۱۷۷,۴۶۶۳,۹۸۴,۴۳۵۱.۸
۱۲دانشگاه علامه طباطبایی۱,۷۷۷,۸۳۷۳,۸۱۹,۳۷۴۲.۱
۱۳دانشگاه صنعتی اصفهان۲,۰۶۴,۲۷۷۳,۷۶۸,۳۰۲۱.۸
۱۴دانشگاه شهید باهنر کرمان۲,۱۲۱,۰۲۱۳,۳۰۸,۶۷۷۱.۴
۱۵دانشگاه خوارزمی۱,۹۴۲,۳۵۷۳,۱۲۴,۲۷۵۱.۶
۱۶دانشگاه گیلان۲,۰۱۸,۷۸۵۳,۱۲۳,۳۲۱۱.۵
۱۷دانشگاه سیستان و بلوچستان۱,۹۵۶,۶۱۶۲,۹۲۱,۳۶۰۱.۴
۱۸دانشگاه بوعلی سینا۱,۶۳۱,۶۱۹۲,۵۴۳,۶۵۴۱.۵
۱۹دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۱,۳۵۷,۶۱۸۲,۴۴۱,۶۸۴۱.۷
۲۰دانشگاه لرستان۱,۱۷۹,۷۴۴۱,۹۱۴,۲۱۰۱.۶

در این جدول ردیف‌های پردیس‌ها و یا مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها که به صورت جداگانه دارای ردیف بودجه هستند و همچنین اعداد مربوط به تملک دارایی سرمایه‌ای دانشگاه‌ها در این جدول درج نشده است.

نکته مورد توجه در دانشگاه‌های علوم پزشکی این است که به دلیل اینکه این دانشگاه‌ها متولی خدمات بهداشتی و درمانی و امور آموزشی و تحقیقاتی هستند، هر کدام از این دانشگاه‌ها دارای چند ردیف بودجه جداگانه در بخش‌های مختلف بهداشتی درمانی، آموزشی، تحقیقاتی هستند.

در جدول زیر تنها اعتبارات هزینه‌ای ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور بر اساس ردیف اجرای برنامه‌های آموزشی ذکر شده است.

جدول اعتبارات هزینه‌ای ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور (اجرای برنامه‌های آموزشی بر مبنای جدول اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰)

ردیفدانشگاهمصوب ۱۳۹۹(مبالغ به میلیون ریال)برآورد ۱۴۰۰(مبالغ به میلیون ریال)تخمین میزانرشد بودجه
۱دانشگاه علوم پزشکی تهران۵,۰۳۳,۸۶۶۱۴,۲۴۶,۱۱۵۲.۸ برابر
۲دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۴,۳۲۰,۷۲۱۱۱,۰۸۹,۸۰۲۲.۵
۳دانشگاه علوم پزشکی شیراز۲,۸۶۹,۹۵۱۹,۱۵۶,۴۸۹۳.۱
۴دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۲,۹۰۹,۶۳۰۷,۸۸۷,۹۳۵۲.۶
۵دانشگاه علوم پزشکی مشهد۲,۷۱۱,۵۱۵۷,۱۴۲,۸۱۸۲.۶
۶دانشگاه علوم پزشکی ایران۳,۰۱۴,۲۰۸۷,۱۲۶,۸۴۷۲.۳
۷دانشگاه علوم پزشکی تبریز۲,۵۲۲,۰۶۷۶,۸۴۲,۵۰۷۲.۷
۸دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز۲,۰۴۶,۱۸۵۵,۸۹۴,۸۸۹۲.۸
۹دانشگاه علوم پزشکی مازندران۲,۰۷۴,۲۶۳۵,۸۷۰,۰۹۳۲.۸
۱۰دانشگاه علوم پزشکی کرمان۱,۶۱۲,۶۰۶۴,۶۹۸,۷۵۰۲.۸
۱۱دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۱,۴۱۶,۵۳۱۴,۳۱۷,۵۸۱۳.۰
۱۲دانشگاه علوم پزشکی همدان۱,۵۵۵,۳۱۸۴,۱۵۵,۲۵۰۲.۷
۱۳دانشگاه علوم پزشکی گیلان۱,۵۰۱,۰۳۱۴,۰۴۰,۰۳۳۲.۶
۱۴دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد۱,۳۳۳,۴۵۹۳,۸۹۶,۱۶۵۲.۹
۱۵دانشگاه علوم پزشکی ارومیه۱,۳۱۰,۵۵۶۳,۰۷۲,۴۸۹۲.۳
۱۶دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۱,۰۸۷,۳۹۶۲,۶۶۲,۳۴۹۲.۴
۱۷دانشگاه علوم پزشکی اردبیل۹۳۰,۶۴۲۲,۴۵۲,۴۰۰۲.۶
۱۸دانشگاه علوم پزشکی قزوین۸۴۰,۲۴۵۲,۲۱۷,۴۲۳۲.۶
۱۹دانشگاه علوم پزشکی گلستان۷۸۰,۲۶۲۲,۰۹۹,۵۳۹۲.۶
۲۰دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۷۰۵,۸۵۲۱,۹۲۸,۸۱۰۲.۷

در میان دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای بیشترین بودجه است اما بیشترین رشد متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و کرمانشاه است. سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز با توجه به مصوب سال ۹۹ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با رشد حدود ۲.۵ برابری مواجه هستند. کمترین میزان رشد بودجه هم مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه و ایران است.