منصور کبگانیان: بودجه علم و فناوری در لایحه بودجه بی در و پیکر است!/راهبری مناسب ندارد و نظارت جدی بر آن نیست!
منصور کبگانیان: بودجه علم و فناوری در لایحه بودجه بی در و پیکر است!/راهبری مناسب ندارد و نظارت جدی بر آن نیست!
دانانیوز: عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره بودجه علم و فناوری در لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: این بودجه بی در و پیکر است و باید ساماندهی شود.

به گزارش دانانیوز، منصور کبگانیان در گفتگو با مهر درباره بودجه علم و فناوری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: من نمی‌گویم این بودجه کم است بلکه این بودجه بی در و پیکر است و باید ساماندهی شود.

وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰، ده‌ها ردیف مختلف و پراکنده آمده است. این بودجه باید بر اساس سیاست‌ها مشخص باشد راهبری مناسب شده و نظارت جدی شود.

قائم مقام ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: چون این بودجه سیاست مشخص نداشته، راهبری مناسب ندارد و نظارت جدی بر آن نیست پس همین مقدار کمی هم که به علم و فناوری اختصاص داده شده است خوب مصرف نمی‌شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بیشترین کاری که برای بودجه سال ۱۴۰۰ می‌تواند انجام داد این است که ساماندهی مناسب شود. سیاست‌های علم و فناوری که مصوب ستاد نقشه جامع علمی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی است آیا در بودجه اعمال شده است؟ خیر، آیا راهبری مناسب می‌شود، گزارش‌گیری مناسب می‌شود؟ این موارد اگر اعمال شود، بله جا دارد که این بودجه افزایش هم پیدا کند.