نقش هوش مصنوعی در رشد وکارایی دستگاه قضایی
نقش هوش مصنوعی در رشد وکارایی دستگاه قضایی
دانانیوز هوش مصنوعی پتانسیل عظیمی برای کمک به قضات در تصمیم گیریهای قانونی مانند اعطای قرار موقت ، تصمیم به قرار وثیقه و تعیین حکم مناسب دارد ، بنابراین روند دادگاه را تسریع می کند.؛

به گزارش دانانیوز (بخش فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی)، دکتر بهروز نقویان __ انتظار می رود هوش مصنوعی (AI) در آینده نزدیک همه حوزه های قابل توجه زندگی انسان را تحت تأثیر قرار دهد و قوه قضاییه نیز از این قاعده مستثنی نیست. در دادگستری ، هوش مصنوعی تیم های حقوقی را تسهیل می کند تا با خودکار کردن فرآیندهای عادی ، روی کارهای مهم و استراتژیک تر تمرکز کنند. ، ۲۲ درصد کار وکالت را می توان خودکار کرد.

دستگاه قضایی هند با کمبود قضات و تعداد فزاینده ای از پرونده های در حال تعلیق در دادگاه های مختلف روبرو بود. فشار زیادی بر دستگاه قضایی برای ارائه احکام با کیفیت در همه پرونده ها در یک بازه زمانی معقول وجود داشت. یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی که به طور خاص برای یک وظیفه قضایی خاص طراحی شدکه می تواند در کمک به قاضیان در تصمیم گیری بسیار مؤثر باشد ، در نتیجه آنها را قادر می سازد تا به راحتی به هدف خود برسند.

هوش مصنوعی می تواند با ایجاد سریعتر و قابل اطمینان تر مدیریت قراردادها ، مشکلات مدیریت مدیریت قرارداد و توسعه مردم را حل کند و منابع را آزاد کند تا ادارات حقوقی بتوانند. روی ساختن تیم های حقوقی انسانی خود تمرکز کنید. ” مطابق همان تحقیقات ، هوش مصنوعی پتانسیل ایجاد تاثیر در بازار جهانی خدمات حقوقی ۶۰۰ میلیارد دلاری را دارد.

در دادگستری هند ، هوش مصنوعی دارای پتانسیل بی نظیری برای کمک به قضات در تصمیم گیری های قانونی مانند اعطای قرار موقت ، تصمیم به قرار وثیقه و تعیین حکم مناسب ، در نتیجه روند دادگاه را تسریع می کند. در درازمدت نیز انتظار می رود سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی نقش غالب تر و اساسی تری در قوه قضاییه داشته باشند که این امر تنها به کمک قاضیان محدود نمی شود.