مناجات باخدا؛ محبوب من، قلب هایمان را با نرمی و مهربانی آشتی ده..!
مناجات باخدا؛ محبوب من، قلب هایمان را با نرمی و مهربانی آشتی ده..!
دانانیوز: ما را ببخش که به وقت برخورداری و سرشاری از امنیت و عافیت و نعمت شاکر نبوده ایم.. امّا به هنگام خطر وُ بلا وُ مرض زبان به شـِـکوِه وُ به گلایه گشوده ایم…

به گزارش دانانیوز، متن زیر با عنوان ” مناجات باخدا” به قلم خانم مریم فرمند، یکی از دانایاران و همراهان فرهیخته برای دانانیوز ارسال شده، که ضمن سپاس از زحمات این بانوی اندیشمندو فرهنگی یادداشت زیبا و احساسی ایشان را در ادامه میخوانیم:
خدایا…
ما را ببخش که به وقت برخورداری
و سرشاری از امنیت و عافیت و نعمت شاکر نبوده ایم..
امّا به هنگام خطر وُ بلا وُ مرض زبان به شـِـکوِه وُ به گلایه گشوده ایم…
الهی..
ما را از خواب غفلت بیدار کن و هشیاری وُ بصیرت را به دیدگانمان عطا فرما..
الهی…
ما را به فطرت الهی مان برگردان…
قلب هایمان را با نرمی و مهربانی آشتی ده..
زبانمان را به شکر و قدرشناسی گویا کن..
و کردارمان را با راستی و درستی استوار گردان…
انصاف وُ مراعات وَ خیرخواهی در حق دیگران را به ما بیآموز…
و حرام وُ خطا و َ ناروا وُ تجاوز به حقوق دیگران را از قصد و روش و عمل ما دور گردان…
الهی…
به حرمت دیرخشمی و زودخشنودیت خشم طبیعت را از ما دور گردان…
و امنیت را به منازل مان
عافیت را به جانهایمان
اطمینان را به قلبهایمان
و برکت را به روزیهایمان برگردان..
الهی..
راهها وُ چاره ها وَ درهای خیر را به روی ما بگشا..
ایمان وُ امید دعا وُ توکّل ما را به یقین کارسازیت صد چندان کن و ما را به حصار حفاظتت وارد ساز..
الهی…
ما را از ورطۀ این آزمونها به رضایت خود و سلامت ما عبور موفق عطا فرما

سلاااام و هزاران درود
روزتون بخیر و عافیت و نیکی
هیچ وقت نمی توانی چیزی را که قرار است
از دست بدهی نگه داری..
تو فقط قادر هستی چیزی را که داری
قبل از آنکه از دستت برود
عاشقانه دوست داشته باشی…
روزتون سرشار از برکت و تن تون سلامت و دلتون شاد
مریم_فرمند

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

حکایت
بزرگی گفت: وابسته به خدا شويد.
پرسيدم: چطوری
گفت: چطوری وابسته به يه نفر ميشی؟
گفتم: وقتی زياد باهاش حرف ميزنم زياد ميرم و ميام.
گفت: آفرين! زياد با خدا حرف بزن، زياد با خدا رفت و آمد کن.
وقتی دلت با خداست،
بگذار هر کس ميخواهد دلت را بشکند…
وقتی توکلت به خداست،بگذار هر چقدر ميخواهند با تو بی انصافی کنند…
وقتی اميدت به خداست،بگذار هر چقدر ميخواهند نا اميدت کنند…
وقتی يارت خداست،بگذار هر چقدر ميخواهند نارفيق شوند…
هميشه با خدا بمان.چتر پروردگار، بزرگترين چتر دنياست…
خدایا …
به اندازه قطره های باران درکارهمه” برکت”در وجودشان “سلامتی”
در زندگیشان “خوشبختی” ودر خانه همه “آرامش” قراربده
مریم_فرمند