ابراهیم صالحی عمران: اولویت ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای تولید فناوری های میانی است
ابراهیم صالحی عمران: اولویت ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای تولید فناوری های میانی است
دانانیوز: رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از تعریف گرند پژوهشی ویژه اعضای هیات علمی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش دانانیوز، ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با مهر گفت: ما معتقد هستیم که یک بال دانشگاه فنی و حرفه ای، تولید فناوری های سطوح میانی است.

وی ادامه داد: بر همین اساس سیاست سال دیگر دانشگاه فنی و حرفه ای، توجه به تولید فناوری های میانی است و معاونت پژوهشی دانشگاه برای توجه اعضای هیات علمی بر روی تولید فناوری های میانی و پایینی در حال تعریف گرند پژوهشی برای اعضای هیات علمی است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: توجه به تجاری سازی و مراکز نوآوری از دیگر سیاست های دانشگاه فنی و حرفه ای در سال آینده است.

وی در ادامه به تفاهم نامه همکاری مابین معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای و شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: این تفاهم نامه به تازگی به امضای طرفین رسیده است.

صالحی عمران افزود: براساس این تفاهم‌نامه در راستای استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی در حوزه زیرساخت آزمایشگاهی، تسهیل دسترسی پژوهشگران، صنعت و کارآفرینان حوزه‌های مختلف کشور به خدمات آزمایشگاهی و ارتقای دانش فنی بهره برداری کارشناسان و متخصصان از تجهیزات و آزمون‌های آزمایشگاهی صورت پذیرفته است.

وی گفت: کمک به یکپارچه سازی اطلاعات آزمایشگاه‌های دانشگاه، فراهم آوردن امکان دسترسی و به اشتراک گذاری اطلاعات تجهیزات و آزمون‌های آزمایشگاه‌های دانشگاه در شبکه، فراهم آوردن دسترسی پژوهشگران، صنایع و صنوف به شبکه تجهیزات و آزمون‌های آزمایشگاهی طرفین طبق ضوابط، برگزاری نشست‌های تخصصی و علمی درخصوص تجهیزات و آزمون‌های آزمایشگاهی و تدوین و برگزاری دوره‌های آموزش کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی (کوتاه و بلند مدت) از اهداف و تعهدات مشترک این تفاهم‌نامه قلمداد می شود.